De koning der dieren, de leeuw, gefokt als varken. Het gebeurt in Zuid-Afrika. In dit land leven maar liefst 8000 gefokte leeuwen. De dieren worden gefokt om ingezet te worden als toeristische attractie. Honderden toeristen en vrijwilligers betalen grof geld om op de foto te kunnen met zo’n jong, vertederend leeuwenwelpje. Als de dieren te oud zijn geworden voor dit geknuffel, eindigen ze veelal in de jacht. Nu is hier een nieuwe prikkel voor Zuid-Afrika bijgekomen; de vraag naar leeuwenbotten vanuit Azië. 

leeuwen
Leeuwenbotten worden verwerkt tot medicijn in Azië | Foto: Stichting SPOTS

Deze dierenonderdelen zouden helend werken tegen allerlei ziektes zoals kanker en worden in Azië daarom verwerkt in medicijnen. Van oudsher worden tijgeronderdelen gebruikt maar dit dier is bijna ‘op’ (uitgestorven) en de handel is aan banden gelegd. Men moet dus op zoek naar een vervanging en die heeft men gevonden in de leeuw. De Zuid-Afrikaanse Regering komt aan deze vraag vanuit Azië graag tegemoet. Vorige week maakte zij dan ook bekend dat zij vanaf 2017 jaarlijks 800 leeuwen skeletten van gefokte leeuwen wil gaan exporteren naar Azië. Natuurbeschermers slaan alarm.

De gefokte leeuw als melkkoe
In Zuid-Afrika fokt men leeuwen voor toeristen en jagers. Op dit moment leven er zo’n 8000 gefokte leeuwen in dit land. Het leven van zo’n gefokte leeuw is een cyclus met in elke fase een verdienmodel voor de fokkers. De dieren worden op jonge leeftijd weggehaald van hun moeder. Vrijwilligers betalen grof geld om vervolgens de verzorger van zo’n welpje te worden. Toeristen kunnen met deze schattige welpjes op de foto en ook hier wordt veel geld aan verdiend. Als de dieren te oud worden voor dit geknuffel, kun je als toerist met ze wandelen. Na zo’n twee jaar worden de dieren echter te gevaarlijk en eindigen ze in een hok, waar ze wachten op een jager die bereid is veel geld te betalen voor een geschoten leeuwentrofee.

leeuwen
Van knuffelwelp tot medicijn | Foto:Stichting SPOTS

Nu is er dus een extra verdienmodel gevonden voor deze gefokte leeuwen. De botten van deze dieren worden geëxporteerd naar Azië. Daar worden ze verwerkt in de medicijnhandel. De Regering van Zuid-Afrika gaat hiermee in tegen allerlei instanties die zich eerder uitspraken tegen deze industrie van Zuid-Afrika. Vele organisaties en natuurbeschermers stellen dat deze handel zeer onethisch en discutabel is voor de gefokte dieren zelf. Daarnaast vormt volgens hen de handel ook een gevaar voor de wilde leeuw. Een dier dat met uitsterven wordt bedreigd.

De bottenhandel van Zuid-Afrika – gevaar voor de wilde leeuw
De wilde leeuw wordt met uitsterven bedreigd. De meeste wetenschappers gaan ervan uit dat er nog maar slechts 20.000 leeuwen leven wereldwijd. Door botten van gefokte leeuwen te gaan exporteren, is de verwachting van natuurbeschermers dat dit ook een invloed gaat hebben op wilde leeuwen. Deze dieren worden in het wild nu al illegaal gedood en de botten vervolgens geëxporteerd naar Azië. De botten van wilde leeuwen krijgen simpelweg het stempel ‘gefokt’. Er is namelijk geen verschil te zien tussen de botten van wilde leeuwen enerzijds en gefokte leeuwen anderzijds.

Natuurbeschermers stellen dat de tijger al duidelijk heeft gemaakt hoe desastreus handel kan zijn. Door de vraag naar tijgerbotten en de handel hierin, werd de druk op de wilde tijger enorm vergroot. Met als resultaat dat er nu nog maar zo’n 4000 tijgers leven in het wild. Natuurbeschermers vrezen nu een zelfde lot voor de leeuw. Zij zijn dan ook fel tegenstander van deze handel in leeuwenbotten. Als er al een handel tot stand zou komen, zou hier eerst gedegen onderzoek naar moeten worden gedaan, aldus kenners. Bijvoorbeeld naar de mogelijke gevolgen van deze handel voor de wilde leeuw.

 ‘Verderfelijke industrie’
Aldus Simone Eckhardt, directeur van de Nederlandse stichting SPOTS die zich inzet voor wilde katachtigen, is deze aangekondigde stap van Zuid-Afrika zeer verontrustend:

“Wij zetten ons al jaren af tegen deze industrie waarbij leeuwen puur gefokt worden voor commercie. De dieren hebben een miserabel leven en eindigen uiteindelijk veelal in de vreselijke canned hunting industrie. Door tegemoet te komen aan de vraag vanuit Azië, wordt het dierenleed voor deze gefokte leeuwen nog erger. Leeuwen zullen vanaf nu specifiek worden gefokt voor hun botten. Naast dat dit in onze ogen verderfelijk is, zal het ook meer dierenleed in de hand werken. Dieren die geschoten worden in de jacht, dienen nog enigszins verzorgd te worden. Immers, de jager wil een mooie trofee. Dieren die puur gefokt worden voor hun botten, daar is die verzorging stukken minder belangrijk voor. Nu al zijn schrijnende gevallen bekend van uitgehongerde leeuwen”.

Daarnaast is deze handel aldus Eckhardt volstrekt onacceptabel omdat hiermee de wilde leeuw nog meer onder druk komt.

“De geschiedenis van de tijger heeft ons al duidelijk gemaakt dat handel in lichaamsonderdelen nog meer druk zet op de wilde dieren. Ik vind het ongelooflijk dat Zuid-Afrika weigert te leren van de geschiedenis en eerder gemaakte fouten. Zij ziet maar 1 ding en dat is geld. Willens en wetens zet zij hiermee de toekomst van de wilde leeuw extra onder druk. Alsof dit dier al niet genoeg te verduren heeft”.

Schade aan het ‘merk’ Zuid Afrika
Volgens SPOTS is er maar 1 oplossing aangezien de Regering van Zuid-Afrika allerlei uitspraken en protesten van erkende instanties en natuurbeschermers naast zich neerlegt. In deze gaat de consument bepalend zijn, aldus Eckhardt.

“Zuid-Afrika profileert zich graag positief en werkt hard aan ‘het merk’ Zuid-Afrika. Toerisme is een zeer belangrijke inkomstenbron. Dit soort handel in hun land is een vlek op het ‘merk’ Zuid-Afrika. Steeds meer toeristen die zich bewust zijn of worden van deze praktijken, kiezen voor een reis naar buurlanden Botswana of Namibië. Die dit soort praktijken afwijzen. Het publiek is in deze ontzettend belangrijk en ik hoop dan ook dat vele mensen zich zullen uitspreken tegen deze praktijken”.

Persbericht Stichting SPOTS