Al dagenlang worden er protesten gehouden in verschillende steden in de Indiase deelstaat Tamil Nadu voor het opheffen van het verbod op het Jallikattu festival. Helaas tekende de Minister van Justitie van India een verordening waardoor het houden van de races met stieren weer is toegestaan. Afgelopen weekend vonden er weer races plaats op verschillende plekken in de deelstaat. Volgende week komt de Hoge Raad opnieuw bij elkaar om een besluit te nemen over het verbod. CAS International (Comité Anti Stierenvechten) heeft een campagne lopen tegen dit soort feesten met stieren en andere dieren in India. Teken deze petitie.

Jallikattu
Jallikattu festival in India | Foto: Foto: Roehan Rengadurai/Flickr

Verbod in 2014
In 2014 werd het Jallikattu festival, samen met andere soorten festiviteiten met dieren, verboden door het Indiase hooggerechtshof wegens dierenleed.  Het festival is onderwerp van discussie zowel binnen India als in het buitenland. In 2015 dreigde het festival weer plaats te vinden met toestemming van de regering. Het hooggerechtshof bepaalde hierop dat de regering de wet niet mag overtreden en dat het festival verboden blijft.

Tijdens het Jallikattu Festival worden races met stieren gehouden waarbij men zich vastklemt aan de bult van het dier en zolang mogelijk probeert te blijven hangen. Er bestaan verschillende variaties op deze races, in sommige plaatsen  is het de bedoeling dat mensen uit het publiek prijzen pakken die aan de hoorns van stieren zijn vastgemaakt. Hoewel het niet is toegestaan om wapens te gebruiken wordt er veelal ruw omgegaan met de stieren en zijn er bewijzen van ernstig dierenleed. Voorstanders van de races beweren dat de koe en de stier heilig is voor hindoes en dat ze daarom de stier geen kwaad doen. Toch raken de stieren regelmatig verwond, soms zo ernstig dat ze het niet overleven.

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

Arpan Sharma, directeur van Federation of Indian Animal Protection Organisations (FIAPO), ziet het huidige debat als een positieve ontwikkeling:

“Zelfs als het verbod wordt opgeheven door de politieke krachten van de oppositie in Tamil Nadu, vertegenwoordigt dit moment in de geschiedenis een hoogtepunt in de dierenrechtenbeweging. Dat dieren rechten hebben gekregen – een zaak die door de wet dient te worden omschreven- is een conceptuele overwinning. Er zal eeuwig over worden gedebatteerd, en terwijl we stappen vooruit maken als een internationale cultuur die tegen geweld is en de rechten van de kwetsbaren beschermt, zullen wij geleidelijk aan interpretaties bevestigd zien die eerder rechtvaardigheid voor dieren dienen dan menselijke grillen.”

Voorbeeldfunctie India
In 2014 maakte India een zeer belangrijke stap door eeuwenoude tradities te verbieden wegens dierenleed. Het land kreeg een voorbeeldfunctie, met name in Aziatische landen en stierenvechtlanden, waar vergelijkbare evenementen met dieren niet verboden werden vanwege de vermeende culturele waarde. Nu komt de internationale reputatie van het land in het gedrang. India dreigt de status van vooruitstrevend en betrouwbaar land ten aanzien van wetgeving te verliezen als het wrede evenementen met dieren blijft toestaan.

CAS International is bezorgd over de huidige ontwikkelingen in India en startte in 2016 een petitie om een einde te maken aan de illegale evenementen met stieren én andere dieren in India. Teken hier de petitie.

Persbericht CAS International