Ik hoorde onlangs bij vrienden die zouden oppassen op een konijn dat een konijnenexpert hen had verteld dat konijnen geen water nodig hebben, omdat er voldoende vocht in gras, sla en dergelijke zou zitten.

konijnen
Foto: craftybeaver/flickr

Nog steeds blijken dit soort vreemde verzinsels ook nog geloofd te worden, zolang de expert het verhaal maar geloofwaardig brengt. Deze verhalenvertellers moeten nu een ander sprookje gaan bedenken om hun luisteraars te bekoren. Want door een recente uitspraak van de rechter is nu eindelijk duidelijk geworden dat wanneer een dier gedurende minimaal 3 uur geen toegang heeft tot water, de nodige zorg aan het dier wordt onthouden en dit daardoor strafbaar is.

In de desbetreffende zaak ging het om het onthouden van de nodige zorg aan een vastgebonden en achtergelaten hond, waarbij het verweer van de houder was dat niet aangetoond kon worden dat de hond feitelijk een aantal uren van water verstoken was gebleven, en dat het tijdelijk op zijn beloop laten van de nodige zorg door het niet geven van drinkwater, nog geen opzettelijke dierverwaarlozing dan wel benadeling van het welzijn van de hond in de zin van de wet in concreto oplevert.

Dit verweer is door de rechter aan de kant geschoven. Het gedurende meer dan drie uur verstoken zijn van drinkwater wordt door de rechter gezien als het onthouden van de nodige verzorging.

konijnen
Foto: Kelly Steenlandt/flickr

In deze uitspraak ging het om een hond, maar gelet het feit dat in geval van zoogdieren alle dieren dezelfde behoefte hebben aan water, is deze uitspraak ook zonder probleem van toepassing op alle zoogdieren die minimaal 3 uren water wordt onthouden.

Het is nu aan alle houders van zoogdieren deze uitspraak  te respecteren en ernaar te handelen, en aan toezichthouders om erop toe te zien dat houders zich eraan houden. Het komt veel te vaak voor dat een dier wordt achtergelaten zonder (voldoende) water en de houder geen strobreed in de weg wordt gelegd, omdat volgens de toezichthouder niet kan worden bewezen dat de houder niet een keer het dier toch water heeft gegeven.

Op grond van de huidige wetgeving kan veel meer dan maar steeds door toezichthouders wordt aangegeven.  Het is alleen een kwestie van doen en niet van steeds maar elkaar jarenlang voorhouden dat iets niet kan. Waar een wil is, is een weg. Maar ja, als de wil er niet is…

©AnimalsToday.nl Karen Soeters