In de nacht van 3 december kwamen zeventig lammetjes om bij een stalbrand bij een schuur in Marknesse (Flevoland). De brandweer meldt dat de nabijgelegen schuren behouden zijn gebleven. Dit is de 34ste stalbrand van dit jaar. Het totale aantal dieren dat dit jaar is omgekomen bij stalbranden is enorm gestegen ten opzichte van vorig jaar.

zeventig lammetjes
Zeventig lammetjes dood bij stalbrand in Marknesse | Foto: publiek domein

Rond 04:00 uur vloog de schuur met tientallen schapen in brand. De brandweer lukte het om achttien schapen en vijf rammen te redden. Maar de zeventig lammeren konden niet meer gered worden. De oorzaak van de brand is niet bekend.

In november kwamen 30.000 dieren om bij een stalbrand in Putten. In juni kwamen 7.000 eendenkuikens bij een pluimveebedrijf in Markelo (Twente). Daarnaast woedde er op 11 mei een brand bij een pluimveebedrijf in Varsen (Overijssel) waar 25.000 kippen stierven. De teller van slachtoffers van stalbranden staat dit jaar al op meer dan 130.000 dieren. Dat is minstens 18 keer meer ten opzichte van 2021, toen er in het hele jaar 6.915 dieren omkwamen bij stalbranden.

Stijging stalbranden

Uit cijfers die het Verbond van Verzekeraars in april publiceerde, bleek dat het aantal stalbranden juist flink was gedaald de afgelopen tijd. In 2020 ging het om 54 stalbranden, met de dood van 108.794 dieren als gevolg.  Animal Rights vindt daarom de cijfers uit 2021, met 6.915 omgekomen dieren,  atypisch:

“Vanwege corona en de uitbraak van de vogelgriep was 2021 een atypisch jaar. Veel (kippen)stallen stonden leeg. Dan loopt het aantal slachtoffers al snel terug, maar dat zegt niets over eventuele verbeteringen in brandveiligheid. Er is geen enkele garantie dat hiermee een trend is ingezet.”

In 2021 werd er naar aanleiding van de vele stalbranden en hoge aantallen omgekomen dieren in de jaren daarvoor nog onderzoek gedaan door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar de brandveiligheid in Nederlandse stallen. In een snoeihard rapport concludeerde de Raad dat de overheid te weinig doet om stalbranden te voorkomen. Er is daarnaast nauwelijks wet- en regelgeving om de brandveiligheid te verbeteren. Tot slot ontstaan de branden in de stallen door problemen met elektra of defecte apparatuur. Bovendien kan door ammoniakdampen kortsluiting ontstaan.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Estefania Pampin Zuidmeer, eindredacteur