Op initiatief van de Partij voor de Dieren komt er een einde aan het levend ophangen van kippen, kalkoenen en ander gevogelte aan de slachtlijn. Een ruime Kamermeerderheid van PvdA, SP, D66, GroenLinks, PVV en 50+ steunde de motie.

Kippen - gevogelte
Foto: Wakker Dier

In Nederland worden ieder jaar ruim 450 miljoen kippen, eenden en kalkoenen geslacht. In het merendeel van de slachterijen in Nederland worden de dieren levend ondersteboven aan haken geslagen om vervolgens te worden verdoofd met CO2, met een elektrische schok direct op de kop of met de omstreden waterbadmethode. Het aanhangen van de dieren is wreed: het veroorzaakt angst en stress en is zeer pijnlijk door botbreuken en spierscheuren.

Meer dan 200 miljoen kippen, kalkoenen en eenden worden nog steeds door middel van de omstreden waterbadmethode geslacht. Bij deze ‘verdovingsmethode’ worden kippen, kalkoenen en eenden, levend aan haken geslagen, door een waterbad gesleurd en – vaak nog bij hun volle bewustzijn – gedood door een roterend mes, of ze verdrinken in het gloeiendhete plukbad.

Een bestaand alternatief voor het aanhangen van gevogelte is het verdoven met CO2 in gaskamers.

Marianne Thieme:

“Het slachtproces gaat voor dieren altijd gepaard met angst, pijn en stress. Het ophangen van kippen en andere vogels is een wrede slachtmethode waarvan de Kamer nu zegt dat daar een einde aan moet komen. De staatssecretaris van Economische Zaken wilde deze methode alleen in Europa ter discussie stellen. De Kamer vindt dit onvoldoende en sprak zich vandaag duidelijk uit voor een nationaal verbod.”

Persbericht Partij voor de Dieren