Oog in oog komen te staan met een dier in zijn natuurlijke habitat is heel bijzonder. Maar als er van dat dier nog maar zo’n 250 bestaan, is dat extra speciaal. Dat overkwam Mark Rademaker van de Van Hall Larenstein Universiteit. Tijdens een tocht door de jungle van Indonesië kwam Rademaker ontmoette hij een zeldzaam wrattenzwijn.

wrattenzwijn
Het Bawean wrattenzwijn wordt bedreigd | Fotocredit: Nigel’s Europe & beyond 2 via Foter.com / CC BY-SA

“Uit het niets stond daar een volwassen mannetje voor me met grote wratten en lange, witte bakkebaarden. We keken elkaar aan. Dat voelde als een eeuwigheid maar was waarschijnlijk maar een fractie van een seconde. Toen rende hij gauw de bosjes in. Ik denk nog vaak terug aan dat moment.”

We weten maar weinig van het Bawean wrattenzwijn. Simpelweg omdat er weinig interesse is in het bestuderen van ‘bacon’. Ook al worden bijna alle 17 wilde varkenssoorten met uitsterven bedreigd, slechts een paar daarvan werden bestudeerd.

Rademaker’s cameraval heeft ervoor gezorgd dat er nu meer informatie is over het Bawean wrattenzwijn. Op de beelden is duidelijk te zien hoe een familie wrattenzwijnen, inclusief stoeiende biggen, op zoek is naar voedsel. Aan de hand van de beelden kan er ook een schatting gemaakt worden van het aantal wrattenzwijnen in het wild; zo’n 400 waarvan 250 volwassen. Dit aantal betekent dat het Bawean wrattenzwijn door het IUCN kan worden vermeld als bedreigd. Een kleine verandering in de omgeving kan dan ook desastreus zijn voor zo’n kleine populatie.

Rademaker en zijn collega’s zetten in totaal zo’n 20 cameravallen neer op het eiland Bawean, een klein eiland (192 km2) ten noorden van Java. Toen Rademaker en zijn collega’s aan het onderzoek begonnen, wisten ze niet eens zeker of het wrattenzwijn nog wel op Bawean leefde. De opluchting was dan ook erg groot toen de eerste beelden werden bekeken.

Het wrattenzwijn voedt zich voornamelijk met planten en fruit. Helaas kiest het daar vaak het land van lokale inwoners voor waar het schade veroorzaakt. Volgens Rademaker is samenwerking met lokale boeren nodig om dit soort situaties te voorkomen. Ook is onderzoek naar de gevolgen van jacht op de dieren nodig. Daarnaast is het belangrijk dat beschermde gebieden duidelijk worden afgezet om ongecontroleerde uitbreiding van landbouw te voorkomen.

Eén lichtpuntje: De mensen die op het eiland wonen zijn overwegend moslim, wat betekent dat het Bawean wrattenzwijn niet zal eindigen als varkensvlees.

Bron ©PiepVandaag.nl Lenny Haanen