Oog in oog komen te staan met een dier in zijn natuurlijke habitat is heel bijzonder. Maar als er van dat dier nog maar zo’n 250 bestaan, is dat extra speciaal. Dat overkwam Mark Rademaker van de Van Hall Larenstein Universiteit. Tijdens een tocht door…