Ondanks dat Europese lidstaten streven naar schonere zeeën, blijkt het terugdringen van vervuiling trager te verlopen dan gepland. Op veel plekken in de Europese wateren is zelfs nog sprake van ernstige vervuiling door zware metalen en chemicaliën. Inzetten op duurzaamheid dient prioriteit te krijgen om meer resultaten te kunnen gaan zien.

zeeën
EU-maatregelen schieten tekort bij opschonen Europese zeeën

Oceanen zijn een belangrijke bron van leven voor veel dier- en plantensoorten. Daarnaast helpen ze het klimaat te reguleren door kooldioxide uit de atmosfeer op te nemen. Onze oceanen staan echter onder grote druk door menselijke activiteiten. Niet in het minst in Europa, een continent dat grotendeels wordt omsloten door water en er intensief gebruik van maakt.

Veel schade wordt veroorzaakt door ons werk op het water, maar ook het gebruik van meststoffen in de landbouw, chemische stoffen in de industrie en de lozing van afvalwater heeft negatief effect. Om een duurzaam gebruik van de Europese wateren te stimuleren heeft de EU beleidsmaatregelen doorgevoerd, die in de Marine Strategy Framework Directive met concrete doelen staan omschreven.

Ook schoonste wateren in slechte staat

Het Europese Milieuagentschap testte onlangs de vervuiling van de Europese wateren en ontdekte dat de doelen van de Marine Strategy voor 2020 wel door de spreekwoordelijke goot gespoeld kunnen worden. Hun onderzoeksresultaten toonden aan dat meer dan drie kwart van de kustwateren rond Europa ernstig vervuild zijn. Het agentschap onderzocht de vervuiling met zware metalen en chemicaliën door op 1500 afzonderlijke punten proefmonsters te nemen. Op niet minder dan 85% van de locaties werd een hoge graad van vervuiling gemeten. Kwik, cadmium en lood waren enkele van de belangrijkste vervuilers. Ondanks dat de EU-lidstaten streven naar schone, veilige zeeën, blijkt dus dat de getroffen maatregelen om dat te bereiken niet volstaan.

De meest ernstige vervuiling werd aangetroffen in de Baltische zee, waar het Milieuagentschap op 96% van de meetpunten hoge waardes aantrof. Ook de Zwarte zee en de Middellandse zee bleken met een vervuilingsgraad van rond de 90% van de gemeten punten serieus. Het zorgwekkendste cijfer bleek uiteindelijk echter de 75 te zijn die stond voor het percentage vervuilde meetpunten in de ‘schoonste’ zee.

plastic
De Middellandse Zee | Foto: Wikimedia

Alleen drastische maatregelen kunnen verschil maken

Het rapport van het Europese Milieuagentschap is het eerste uit een reeks en concludeert dat de concentraties van zware metalen en chemicaliën zoals cadmium en kwik licht dalen, maar de veilige drempel niet halen: “Hoewel er enige vooruitgang geboekt is, blijft vervuiling een grootschalige uitdaging”. Om de doelstellingen voor een gezond Europees zeemilieu op de lange termijn te behalen zal het nodig zijn deze stoffen voortaan in zijn geheel te mijden.

Dat de verbeterdoelen voor 2020 uit de Marine Strategy Framework Directive gehaald zullen worden is onwaarschijnlijk. “De manier waarop zeevervuiling wordt aangepakt moet drastisch veranderen”, aldus het Milieuagentschap.

Op een positieve noot is het goed dat er binnen de EU inmiddels meer gebieden als beschermd marien gebied zijn aangewezen en dat de druk van de visserij wat lijkt af te nemen. Het inzetten op duurzaamheid en het uitbannen van chemische middelen zal de vervuiling van de Europese wateren nu verder moeten terugdringen.

Bronnen:

©Animalstoday.nl Merel Roks