Met behulp van hoofdsensoren kunnen zeeolifanten wetenschappers helpen, die onderzoek doen naar de diepste wateren van onze planeet. Dit biedt meer kennis en inzicht in het klimaat en kan leiden tot het oplossen van klimaatproblemen.

zeeolifant
Noordelijke zeeolifant | Foto: ©Erwin Vermeulen

Antarctica kent diepe en koude wateren. Deze plekken zijn voor de mens slecht toegankelijk, maar niet voor de zeeolifant. Deze dieren, die wel zes meter lang kunnen worden en 4 ton zwaar, helpen met een lichte hoofdsensor gegevens binnen te halen over het klimaat. Samen met een satelliet wordt informatie verkregen over het ecosysteem van Antarctica.

Hoewel wetenschappers al langer op de hoogte waren over drie dichte, diepe waterlagen vlakbij de zeebodem, vermoedden zij al jaren een vierde plek. Deze lagen hebben een significante invloed op de beweging van de oceanen in de wereld. Doordat het gebied ontoegankelijk was voor schepen ontbrak het de wetenschap aan harde feiten. Dankzij de zeeolifant komt hier nu verandering in.

De zeeolifant begeeft zich in diepe gebieden, en met de informatie van de sensor kunnen wetenschappers informatie binnen halen over de diepe wateren en het ecosysteem. “We leren wat ‘de motor van de oceaan’ precies in gang zet,” zegt Guy Williams, één van de onderzoekers van ACE CRC, ijsspecialist en mede-schrijver van het onderzoek.

Met deze nieuwe onderzoeksmethoden hopen de wetenschappers de veranderingen in klimaat duidelijk en nauwkeurig in kaart te kunnen brengen. ‘We hopen hiermee betere modellen te kunnen maken wat betreft klimaatsverandering’ aldus Williams.

Bron: HLN.be ©PiepVandaag.nl  Brechje van Otterdijk