In Myanmar (Birma) heeft een team van Oxford Brookes University meer dan 3.000 stukken ivoor aangetroffen die te koop werden aangeboden. Volgens onderzoeksbureau TRAFFIC en de groep studenten is deze vangst mogelijk onderdeel van een van de grootste ongereguleerde ivoormarkten in Azië.

Myanmar
Foto Credit: Tobi Roaming Africa via Compfight cc

3.300 stukken ivoor en 50 onbewerkte slagtanden lagen openlijk te koop in het plaatsje Mong La, op de grens met China, ondanks dat de verkoop hiervan grotendeels illegaal is in Myanmar. Volgens bronnen komt het ivoor uit China, meestal in bewerkte vorm. De (slag)tanden zelf komen waarschijnlijk uit Afrika. Diverse winkels verkochten openlijk honderden stukken uitgesneden ivoor in glazen vitrines.

Volgens professor Vincent Nijman van Oxfort Brookes University bestond de groep die de vondst deed uit studenten die onderzoek doen naar het behoud van primaten.

‘Onze waarnemingen lijken erop te wijzen dat Mong La een van de grootste ongereguleerde ivoormarkten in Azië is. Zonder twijfel is het een van de plaatsen waar ivoor het meest openlijk wordt tentoongesteld.’

‘Stijging van de hoeveelheid ivoor in een grensgebied waar over en weer handel wordt gedreven, ook met Chinese consumenten, toont aan dat internationale afspraken niet worden nageleefd. Maatregelen om de vraag naar ivoor te verlagen zijn op deze manier niet effectief’, aldus dr. Chris R. Shepherd, directeur van TRAFFIC in Zuid-Oost Azië.

Bron ©PiepVandaag.nl