Afgelopen weekend is in Finland de jacht op wolven geopend. Tot 21 februari zijn de dieren vogelvrij verklaard. Op dit moment leven er zo’n 250 wolven in het Scandinavische land. Jagers mogen maar liefst 20%, dus zeker 50, van de dieren doden. Het eerste dier is al omgebracht.

Finland
Een vijfde van de wolvenpopulatie in Finland mag worden gedood voor 21 februari | ©Yves Adams, Vilda natuurfotografen

De Finse regering zegt met de legale jacht niet alleen de wolvenstand onder controle te kunnen houden, maar ook de illegale jacht tegen te gaan. De dieren worden regelmatig gedood door boeren die zeggen dat wolven hun huisdieren en vee aanvallen.

De wolven zouden steeds vaker worden gesignaleerd in de buurt van dorpen. Door de jacht is onder de Finse bevolking grote verdeeldheid ontstaan. Terwijl de populatie wolven nu al te klein is volgens sommigen, willen bewoners van het platteland de dieren liever kwijt.

Vorig jaar werd er voor het eerst sinds 2007 weer jacht gemaakt op de dieren. In totaal werden toen zeventien wolven gedood.

Ook in Noorwegen werden onlangs jachtvergunningen afgegeven om wolven te schieten. In december is een ware run is ontstaan op deze vergunningen. Meer dan 10.000 jagers meldden zich aan. De wilde wolf is daarmee het meest gewilde slachtoffer voor jagers in Noorwegen in het jachtseizoen 2015-2016.

De overweldigende vraag naar jachtvergunningen voor de wolf komt neer op de bizarre verhouding van 723 jagers per wolf; er mogen zestien wolven afgeschoten worden in de jachtperiode, die loopt van 1 oktober 2015 tot 31 maart 2016. Dat terwijl de populatie slechts bestaat uit 30 dieren.

Bron: NOS ©PiepVandaag.nl