In de zomer van 2018 legde een enorme natuurbrand het landschap van Noord-Californië (VS) met zijn grasvelden en eikenbomen in de as. Mens en dier zochten waar mogelijk een veilig heenkomen om het inferno te ontvluchten. Men dacht aanvankelijk dat de gevluchte dieren langdurig zouden wegblijven, maar het tegendeel blijkt waar. Recent gepubliceerd onderzoek toont aan dat velen van hen al na enkele maanden terugkeerden.

natuurbrand
Foto: publiek domein

Justin Brashares, professor milieuwetenschap en beleid aan de Universiteit van Californië in Berkeley omschrijft de bosbranden, die aanvoelden als een inferno:

“Het voelde als iets uit de Lord of the Rings, als Mordor, zo vreselijk was de brand. We konden ons niet voorstellen dat veel dieren dit zouden overleven.”

.

Wilde dieren keren terug na inferno Californië
Coyote | Foto: publiek domein

En toch zagen de onderzoekers al na een paar maanden dieren als coyotes, grijze vossen en zwartstaartmarmotten terugkeren. Ze werden gefilmd dankzij bewegingsgevoelige cameravallen van het onderzoekslab van Brashares. Kendall Calhoun, promovendus en hoofdauteur van het artikel:

“We waren verrast dat veel soorten toch resistent leken te zijn tegen de gevolgen van de brand.”

In onderstaande video uit 2018 is te zien hoe mensen door het vuur rijden in de hoop het te overleven. De voelbare angst voor het vuur is universeel voor alle levende wezens:
.

.
Het onderzoek bestond uit de analyse van ruim 500.000 camerabeelden in de jaren voor en na de brand, om te achterhalen welke invloed de brand had gehad op het leven van kleine en middelgrote zoogdieren. Daarmee is het de eerste studie die hiernaar kijkt, en bovendien een van de weinige studies die zich richt op gevolgen van megabranden op de eikenbossen van Californië.

natuurbrand
Natuurbrand in naaldbos | Foto: publiek domein

Eikenbos-ecosystemen beslaan een groot deel van deze Amerikaanse staat en toch zijn ze ondervertegenwoordigd in onderzoek naar brand, vergeleken met onderzoek naar naaldbossen. En dat terwijl de meeste inwoners van Californië juist in die omgeving hun vee laten grazen en hun druiven voor de wijnproductie verbouwen.

natuurbrand
Foto: publiek domein

Van de acht onderzochte diersoorten bleken er zes ‘resistent’ tegen de gevolgen van de brand; zij gebruikten het gebied op dezelfde manier en met ongeveer dezelfde frequentie als voor de brand. Tot deze soorten behoorden coyote, zwartstaarthaas, grijze vos, wasbeer, gestreept stinkdier en bobcat. De grijze eekhoorn en het zwartstaarthert bleken veel meer van slag te zijn geraakt door de brand.

Op de camerabeelden werden ook grotere zoogdieren gezien, zoals zwarte beren of bergleeuwen, maar door hun uitgebreide territorium is het in dit onderzoek onmogelijk om hun verspreiding nauwkeurig vast te stellen. Iets voor onderzoek in de toekomst, als het aan Calhoun ligt.

Wilde dieren keren terug na inferno Californië
Grijze eekhoorn | Foto: publiek domein

Inferno spaarde kleine stukjes bos

Brashares en Calhoun denken dat veel van de soorten in het gebied konden blijven dankzij kleine stukjes bos die door de brand gespaard waren gebleven. Op foto’s van de cameravallen is te zien dat veel dieren hun toevlucht zochten op deze plekken en ze gebruikten om aan voedsel te komen, terwijl zwaarder verbrande gebieden zich herstelden. Sommige dieren werden na de brand zelfs vaker op deze plekken waargenomen dan daarvoor. Justin Brashares:

“Zelfs deze ongelooflijk hete en verwoestende brand slaagde er nog steeds in om deze kleine stukjes onverbrand gebied achter te laten en we waren verbaasd over hoe snel veel soorten in staat waren om naar deze ‘habitatpatches’ te verhuizen en zich vervolgens weer uit te breiden naar de verbrande gebieden nadat die hersteld waren. Deze ontdekking is zeer waardevol voor het bosbeheer. Nu kunnen we maatregelen nemen die het behoud van zulke stukjes bos na een brand stimuleren, en de kans op overleven van dieren vergroten.”

.

Wilde dieren keren terug na inferno Californië
Grey fox | Foto: Stephan Rahn/flickr CC0

Onderstaande beelden uit 2018 laten de gevolgen zien van een natuurbrand op woningen en bedrijfspanden. Ook hier blijkt dat het inferno kleine stukjes groen met bomen heeft gespaard:
.

.
Bronnen:

Dwergbuidelmuis niet uitgestorven op Kangaroo Island

134.000 dieren dood door stalbranden in 2022

©AnimalsToday.nl Laura Lancée