Op 11 maart was Animal Rights bij de Raad van State, de hoogste algemene bestuursrechter. In Nederland worden jaarlijks vele tienduizenden ganzen en hun jongen met toestemming van de provinciebesturen vergast. Voornamelijk om de vliegveiligheid rondom Schiphol te waarborgen. Animal Rights heeft de wetenschappelijke waarde van het Ganzenbeheerplan door een onafhankelijke expert laten beoordelen. Deze expert trekt de onderbouwing van de noodzaak tot vergassing van duizenden ruiende ganzen in twijfel.

jachthutten
Weinig wetenschappelijke basis voor vergassing ganzen Schiphol | Foto: Pixabay

Aan Prof. dr. Casper Albers, adjunct hoogleraar statistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, is de vraag voorgelegd of het onderzoek dat ten grondslag ligt aan het Ganzenbeheerplan van voldoende wetenschappelijke kwaliteit is. Eén van de conclusies luidt:

“Het Ganzenbeheerplan levert geen wetenschappelijke basis om te stellen dat het grootschalig doden van ganzen rond Schiphol een positieve invloed heeft op de vliegveiligheid.”

Jessica Smit van Animal Rights:

“In mei trekken de vergassers er weer op uit. Dit is onze laatste juridische mogelijkheid om de ganzenvergassingen in Noord-Holland een halt toe te roepen.”

Jaarlijkse vergassingen in mei

Vanaf begin mei worden elk jaar duizenden ganzen met hun jongen vergast. De provincie wil maximaal duizend ganzen in de omgeving van Schiphol toestaan. De rest wordt doodgeschoten of de vergassingscontainers in gejaagd. De ganzen worden bijeengedreven en vergast als ze hun verenkleed wisselen. In deze uitermate kwetsbare periode kunnen ze niet vliegen en moeilijk ontkomen.

Stressvolle en pijnlijke dood

Ganzen en hun jongen sterven een bijzonder stressvolle en pijnlijke dood. Maar het vergassen van ganzen is niet alleen barbaars, het is ook onnodig en zelfs contraproductief. Het is hoog tijd om over alternatieven na te denken. Beweeg boeren in de regio met regels, ruimtelijke instrumenten en subsidies tot het verbouwen van gewassen die ganzen niet lusten. Zet de bedragen die nu uitgegeven worden aan de zinloze bestrijding van een beschermde diersoort in voor innovatie, preventie en diervriendelijke maatregelen.

Jessica Smit:

“Wereldwijd beschouwen zelfs jagers de ‘jacht’ op ruiende vogels als onethisch. Inzetten op preventieve maatregelen is van levensbelang voor de ganzen, maar ook voor ons, want ganzen doden helpt geen mens.”

Prof. dr. Casper Albers:

“Los van deze fundamentele, wetenschappelijke kritiek op het Ganzenbeheerplan, lijkt dit plan een oorzaak van de toename van incidenten over het hoofd te zien. Volgens het Ganzenbeheerplan is het aantal “birdstrikes” en “fauna-incidenten” in de loop van de jaren gestegen. Het aantal ganzen is, volgens dit plan, eveneens ietwat gestegen. Het klinkt voor de hand liggend om de groei van het aantal incidenten toe te schrijven aan de groei van het aantal ganzen. Echter: een rekenkundige samenhang is geen bewijs voor een causale samenhang. In dit geval lijkt er een andere, zeer voor de hand liggende verklaring te kunnen zijn: in dezelfde periode is het aantal vluchten vanaf Schiphol flink toegenomen. Dit is evengoed een logische verklaring voor de toename in birdstrikes. Ook hier geldt weer dat het gebrek aan betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de data het trekken van solide conclusies in de weg staat.”

Download het volledige rapport.

Bron: