Eurogroup for Animals heeft een rapport beschikbaar gesteld waarin onze belangrijkste zorgen worden samengevat over de situatie van honden en katten in de EU. Naar schatting wonen er rond de 197 miljoen gezelschapsdieren in huishoudens in de EU. Het gaat om ongeveer 64 miljoen huiskatten en 60 miljoen honden. Veel van deze dieren zijn zeer geliefd en worden verzorgd als volwaardig lid van de familie. Toch beïnvloedt een breed scala aan sociale problemen de honden en katten in de EU.

hond en kat
Foto: Wikimedia Commons

Problemen met dierenwelzijn in de EU
Eén van de problemen betreft het fokken en de handel van honden. Dit kan een lucratieve handel zijn, maar het welzijn van de dieren komt in het gedrang wanneer de puppy’s onverantwoord gefokt worden.

Een ander probleem betreft eigenaren die niet meer voor hun gezelschapsdier kunnen of willen zorgen. De dieren worden in de steek gelaten of overgedragen aan een asiel. Helaas worden als gevolg hiervan ieder jaar veel gezelschapsdieren geëuthanaseerd.

Eurogroup for Animals
Europgroup for Animals pakt deze zaken aan en zet zich in voor dierenwelzijn in de Europese Unie. Ze vertegenwoordigen het welzijn van dierenorganisaties in bijna alle EU-lidstaten en zijn een stem voor de miljarden dieren die in laboratoria, boerderijen, woningen of in het wild leven. Sinds hun lancering in 1980 is Eurogroup erin geslaagd om de EU te stimuleren hogere wettelijke normen vast te stellen voor dierenbescherming.

Geen eenduidige wetgeving in de EU
De Europese Unie heeft geen wetten om gezelschapsdieren te beschermen. Maar gezondheidsredenen vereisen dat honden, katten en fretten die reizen met hun eigenaren en de grenzen passeren, permanent worden geïdentificeerd, gevaccineerd en een dierenpaspoort hebben.

De wetgeving per lidstaten varieert sterk, wat leidt tot verschillende niveaus van het welzijn van dieren. Ook creëert het verschillen in de interne markt, wat zeer negatieve gevolgen kan hebben. Bijvoorbeeld als een hondenras is toegestaan in de ene lidstaat en de eigenaar verhuist naar een andere lidstaat waar dit ras verboden is.

Huidig beleid EU
In november 2010 heeft de Raad van EU-ministers van Landbouw de Europese Commissie opgeroepen om de verschillen te onderzoeken in de regelgeving van de lidstaten. Ook benadrukten zij de noodzaak voor een geharmoniseerde aanpak voor gezelschapsdieren in de hele EU. Het Europese Parlement nam in oktober 2011 ook een resolutie aan over het beheer van hondenpopulatie en verantwoordelijk huisdierbezit.

De huidige dierenwelzijnsstrategie in de EU omvat een kader voor een dierenwelzijnswet, die betrekking heeft op gezelschapsdieren en een onderzoek bevat over het welzijn van honden katten die betrokken zijn bij commerciële praktijken. Dit onderzoek zal naar verwachting in 2014 gepubliceerd worden.

Doel Eurogroup for Animals
Op dit moment ontwikkelt Europgroup for Animals een duidelijke strategie voor het welzijn van katten en honden. Het is de bedoeling dat deze strategie opgenomen wordt in de Europese beleidsvorming, bijvoorbeeld in de Animal Welfare Strategy die nu wordt herzien.

Ze pleiten o.a. voor de volgende zaken:

  • Een EU-brede verplichting tot het identificeren en registreren van honden en katten. Eigenaars van verloren of achtergelaten dieren kunnen zo gemakkelijk worden gevonden. Bovendien zorgt het voor een verbeterde algemene traceerbaarheid van dieren. Dat laatste is belangrijk bij het aanpakken van andere kwesties, zoals onverantwoord fokken en handel.
  • Beleid en regelgeving om fokken en handel van honden en katten te bepreken die kan leiden tot gezondheids-en welzijnsproblemen.

Meer weten? Lees hier het originele rapport van Eurogroup for Animals.

©PiepVandaag.nl Isabelle Oostendorp