De Fur Free Alliance heeft samen met Bont voor Dieren onderzoek gedaan naar Welfur, het eigen certificeringssysteem van de bontindustrie. Nu steeds meer Europese landen de pelsfokkerij verbieden zit de bontindustrie in het nauw. En dus komt de sector met een certificaat dat bont diervriendelijk doet lijken dan het is.

Welfur
Het Welfur-keurmerk negeert de natuurlijke behoefte van dieren | Foto: vosje in Finse bontfokkerij – via Bont voor Dieren

De schokkende uitkomsten van het onderzoek naar Welfur zijn gepubliceerde in het rapport ‘Certified Cruel’ (pdf). Uit dit rapport blijkt dat het Welfur-keurmerk op grote schaal dierenleed probeert te maskeren. De manier waarop dieren in Europa gehouden worden voor het bont is de afgelopen jaren nauwelijks veranderd. De dierenwelzijnscriteria van Welfur zijn gebaseerd op een achterhaalde manier van het houden van dieren en bieden absoluut geen oplossing voor de vele dierenwelzijnsproblemen in de bontindustrie.

Welfur negeert natuurlijke behoeften

Welfur is met name gericht op nertsen en vossen maar houdt geen rekening met de soortspecifieke behoeften van de dieren die gehouden worden voor bont. Zo hebben vossen een natuurlijke behoefte om te kunnen graven en voor een nerts is het belangrijk om onder water naar voedsel te kunnen zoeken. Het welzijn van deze dieren wordt aangetast op het moment dat dit gedrag niet kunnen vertonen. In het scoresysteem van Welfur worden deze behoeften echter volledig genegeerd.

De bontindustrie claimt tevens dat Welfur onafhankelijk is. Dit blijkt niet te kloppen. Het bedrijf dat de Finse bontfokkerijen controleert blijkt voor 38 procent in handen te zijn van de Finse bontfokkersvereniging.

Welfur
Vossen hebben de natuurlijke behoefte om te graven | Foto: vos in Finse bontfokkerij – via Bont voor Dieren

Steun Welfur niet

De Fur Free Alliance en Bont voor Dieren doen een oproep aan beleidsmakers van de Europese Unie en de individuele lidstaten om Welfur niet te steunen en ook niet op te nemen in het dierenwelzijnsbeleid. Ook wordt aanbevolen dat de EU met spoed controles uitvoert en onderzoekt of bontfokkers überhaupt voldoen aan de huidige Europese richtlijnen. Uit tal van eerdere onderzoeken is gebleken dat dit niet het geval was. Karen Soeters, waarnemend directeur van Bont voor Dieren:

“Het Welfur keurmerk is de zoveelste trieste PR-stunt van de bontindustrie om ernstig dierenleed te verhullen. Het idee dat op enige wijze goed te praten valt dat wilde dieren hun hele leven opgesloten worden in kleine draadstalen kooien is op geen enkele manier diervriendelijk te noemen. De dieren lijden door ernstige psychologische en fysieke problemen, omdat ze absoluut niet hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen en aan hun fysiologische en ethologische behoefte kunnen voldoen, zoals de wet voorschrijft. Het is bovendien moreel verwerpelijk om dieren te doden voor niet noodzakelijke kleding. Het keurmerk is een laatste stuiptrekking van een industrie die in onze huidige samenleving geen enkel bestaansrecht meer heeft.”

Vanaf 2024 geldt in Nederland een verbod op de pelsfokkerij, maar bont verdwijnt niet uit het straatbeeld zolang er geen importverbod wordt ingesteld.
.

.
Bron: