Het is een bizar en gruwelijk fenomeen: jonge spreeuwen die zichzelf gezamenlijk verdrinken. Waarom doen de vogels dat? Wat kan de reden zijn?

verdrinken
Vanwege hun groepsmentaliteit lijken spreeuwen zich soms ook gezamenlijk te verdrinken | ©Yves Adams, Vilda natuurfotografen

Vogels verdrinken gelukkig niet vaak, maar het kan gebeuren. Als een jonge vogel in diep water terechtkomt en zijn veren worden nat, kan het gebeuren dat het jonge dier niet meer uit het water kan komen en verdrinkt. Maar zelf? Uit eigen beweging door verdrinking een eind aan je vogelleven maken? Het klinkt ongeloofwaardig, maar het gebeurt echt. Er zijn groepen jonge spreeuwen die zichzelf verdrinken en ze doen het samen, als groep.

Onderzoek in Engeland en Wales
Dierenarts Becki Lawson van de Zoological Society of London besloot het bizarre verschijnsel te onderzoeken. Zich baserend op rapporten van het publiek, onderzochten Lawson en haar collega’s 12 massa-verdrinkingen in Engeland en Wales in de loop van 20 jaar. De verdronken spreeuwen werden gevonden in tuinwaters, meestal in vijvers of zwembaden, maar ook in emmers kwamen groepen jonge spreeuwen om het leven.
De vogels waren allemaal jong en stierven slechts een paar maanden nadat ze geboren werden. Meestal is een ziekte of vervuiling de oorzaak van vogelsterfte in groepen, maar deze vogels waren duidelijk gezond geweest.

Altijd samen
Spreeuwen leven altijd samen. Deze groepsmentaliteit begint jong en zou een belangrijke reden voor hun gezamenlijke verdrinkingsdood kunnen zijn.

Lawson:

“Spreeuwen zijn kuddedieren. Ze trekken, drinken en baden samen. De jonge vogels zijn onervaren. Dus als een vogel een gevaarlijk water ingaat, zoals een zwembad, zal de rest blindelings volgen. Het groepskarakter van spreeuwen lijkt hen vatbaar te maken voor deze dingen.”

Hoewel spreeuwen nog steeds de meest voorkomende tuinvogels zijn in Engeland, is hun populatie sterk gedaald de afgelopen 25 jaar. De verdrinkingen zijn niet frequent genoeg om een extra bedreiging voor de vogels te vormen, maar reden genoeg voor verder onderzoek.

Bron ©PiepVandaag.nl Lydia Zittema