Het gaat niet goed met de monarchvlinder. De afgelopen 20 jaar is het aantal monarchvlinders drastisch gedaald. Door een daling in de populatie van maar liefst 90% wordt het voortbestaan van de soort nu ernstig bedreigd. Volgens wetenschappers ligt de oorzaak hiervan in de landbouw. 

apotheek
Foto credit: donsutherland1 via Compfight cc

De Danaus Plexippus, ook wel de monarchvlinder genoemd, is een dagactieve vlinder en behoort tot een van de bekendste vlindersoorten die voorkomen in Noord-Amerika. De soort staat bekend om haar trekgedrag. Jaarlijks trekken de vlinders van Mexico naar het noorden van Amerika om hier voor nakomelingen te zorgen. Deze nakomelingen vliegen vervolgens in de herfst weer terug naar het warme zuiden. Tijdens de trek zijn de vlinders soms met miljoenen tegelijk te aanschouwen op een rustplek. Dit is een van de meest indrukwekkende migraties ter wereld.

Door de enorme toename van genetisch gemodificeerde gewassen, zoals soja en mais, worden bestrijdingsmiddelen gebruikt waar deze gewassen resistent voor zijn, maar die de natuurlijke planten doden waar de monarchvlinder van leeft. Dit is niet alleen desastreus voor de vlindersoort maar ook voor het gehele ecosysteem waar dit insect deel van uitmaakt.

Ook voor de mens heeft dit nadelige gevolgen omdat de monarchvlinder net als de bij een belangrijke rol speelt bij de bestuiving van gewassen.

Bron: The Dodo ©PiepVandaag.nl Nicole Brinker