De golf uitstervende planten en dieren zet de wereldwijde productie van voedsel onder druk. Door het verdwijnen van wilde varianten komt de veredeling van landbouwgewassen in gevaar. Boeren hebben daarnaast last van het uitsterven van insecten, vogels en vleermuizen die hun gewassen bestuiven.

Bij
©cc Gudlyf

Dat blijkt uit de nieuwe IUCN Rode Lijst van Bedreigde Soorten. De Rode Lijst is speciaal bijgewerkt om de onderhandelaars op de conferentie over duurzaamheid in Rio de Janeiro (Rio 20+) van actuele informatie over de biodiversiteit te voorzien.

Ongeveer 1 op de 5 planten wordt wereldwijd met uitsterven bedreigd. Daarmee verdwijnen ook wilde varianten op soorten die boeren veel verbouwen. Op dit moment is bijvoorbeeld de beta patula, een wilde variant van de biet, ernstig bedreigd.

Door hun gebruik bij de veredeling spelen wilde varianten een essentiële rol in het verhogen van de opbrengst van gewassen. Wilde varianten dragen door hun rol in het vergroten van oogstopbrengsten naar schatting 100 miljard US dollar bij aan de wereldeconomie.

IUCN wijst ook op het belang van de biodiversiteit bij de bestuiving van gewassen. 87 van de 113 belangrijkste voedselgewassen wereldwijd zijn voor de bestuiving afhankelijk van insecten, vleermuizen en vogels. Hun diensten zijn meer dan 200 miljard US dollar per jaar waard.

Helaas wordt van de vleermuizen 18 procent in zijn voortbestaan bedreigd en van alle vogels zit 13 procent in de gevarenzone. Naast bestuiving zorgen vleermuizen en vogels ook voor de natuurlijke bestrijding van ongedierte in de landbouw.

Planten- en dierensoorten zijn ook essentieel voor medicijnen. De helft van de honderd meest gebruikte medicijnen in de Verenigde Staten zijn gebaseerd op stoffen in wilde soorten. Voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen kijkt de wetenschap op dit moment hoopvol naar chemische verbindingen in de huid van veel kikkersoorten.

Van de 63,837 soorten die duizenden wetenschappers over de hele wereld inmiddels hebben onderzocht blijken op dit moment 19,817 soorten planten en dieren met uitsterven bedreigd. Voor de Rode Lijst van november 2011 werden nog 61.914 soorten planten en dieren geëvalueerd. Van dat aantal waren 19.570 soorten bedreigd.

Voor bijna alle bedreigde soorten geldt dat verlies van leefgebied, bijvoorbeeld door de kap van regenwoud, een belangrijk gevaar is. Daarnaast worden planten en dieren vooral bedreigd door illegale jacht en handel, overexploitatie, vervuiling en de laatste jaren ook steeds meer door de klimaatverandering.

Bron ©PiepVandaag.nl