De toenemende vervuiling van het water door afvalwater, landbouwafval en andere verontreinigende stoffen zorgt ervoor dat de voornaamste voedselbron van zeekoeien, zeegras, schaars wordt. Het aantal overleden zeekoeien is hierdoor verdubbeld vergeleken met vorig jaar.

voedsel zeekoeien
Door voedselschaarste overlijden meer zeekoeien in Florida | Foto: Wikimedia Commons

Zeekoeien bedreigd

Zeekoeien, ook wel lamantijnen of manatees genoemd, zijn indrukwekkende wezens. Hun aanwezigheid in de buurt van Florida zorgt voor veel ontzag van zowel plaatselijke bevolking als toeristen. De vervuiling van het water betekent een nieuwe bedreiging voor deze bijzondere dieren.

Voedselschaarste

Het tekort aan zeegras is één van de belangrijkste redenen dat dit jaar al bijna 1000 zeekoeien zijn overleden. Dit hoge aantal is zeer zorgwekkend, want het gaat om bijna een verdubbeling ten opzichte van 2020 en het laat een enorm verschil zien met het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar: 146 dode zeekoeien.

Tekort aan zeegras

De waterkwaliteit van de Indian River Lagoon, een 250 kilometer lange lagune voor de Atlantische kust van Florida, is erg verslechterd door jarenlange vervuiling. De algenbloei aan de wateroppervlakte is hierdoor toegenomen, wat ervoor zorgt dat het zonlicht het zeegras niet kan bereiken. Zonder licht kan zeegras niet overleven en zo sterft dit af. Volgens Charles Jacoby van het St. Johns River Water Management District is het zeegras in de lagune sinds 2009 met 58 procent afgenomen. Door deze sterke afname van zeegras in de lagune, hebben zeekoeien steeds minder voedsel om te overleven en ze hebben geen alternatief voor zeegras. Martine de Wit, dierenarts bij Florida Fish and Wildlife Conservation Commission geeft aan:

¨De lagune is net een woestijn.¨

In de afgelopen winter groeide er nauwelijks nieuw zeegras.

Zeegras

Zeegrassen zijn bloeiende zeeplanten met lange, groene bladeren en naast de belangrijkste voedingsbron voor zeekoeien is het ook één van de meest productieve en waardevolle ecosystemen ter wereld. Zeegras produceert zuurstof, biedt voedsel aan vele wilde dieren én het legt meer dan 80 miljoen ton koolstof per jaar vast. De voortdurende vervuiling als gevolg van menselijke activiteiten zorgt ervoor dat zeegras razendsnel afsterft, met een snelheid van ongeveer twee voetbalvelden per uur.

Harde feiten

Naast voedselschaarste zijn ook bootaanvaringen, temperatuurverandering van het water en giftige algenbloei bedreigingen voor zeekoeien. J.P. Brooker, directeur van Ocean Conservancy in Florida, stelt dat de zeekoeien in recordaantallen sterven doordat wij, mensen, de wateren onherbergzaam hebben gemaakt. Niet alleen de zeekoeien lopen gevaar in deze situatie, het is een ecologisch probleem voor de hele kust.

Herstelprojecten

De overheden van Florida en de Verenigde Staten zijn begonnen met herstelprojecten om de natuurlijke leefomgeving van de zeekoeien te herstellen. Hiervoor is tot nu toe 8 miljoen dollar uitgetrokken, maar het werk gaat niet snel genoeg en er wordt verwacht dat meer zeekoeien dit jaar nog zullen sterven van de honger. De Florida Fish and Wildlife Conservation Commission vraagt nog eens 7 miljoen dollar voor zeegrasherstel en rehabilitatiecentra voor zeekoeien.

Bronnen:

©Animals Today