Het afschot van knobbelzwanen in bijna de hele provincie Utrecht gaat voorlopig niet door.  De rechter oordeelde onder meer dat een nauwkeurige motivering omtrent de schade die knobbelzwanen zouden veroorzaken, ontbreekt. Het uitgangspunt dat beschermde vogels niet mogen worden gedood, weegt volgens de rechter zwaarder.

zwanen
Utrechtse zwanen voorlopig veilig | Foto: publiek domein

Dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life waren een spoedprocedure gestart om het afschot te voorkomen. De organisaties:

“Morgen zou het afschot starten. Wij zijn ontzettend blij met dit besluit. Honderden Utrechtse zwanen zijn voorlopig veilig!”

Schade niet aangetoond

Knobbelzwanen worden als inheemse diersoort beschermd. Er kan ontheffing van deze bescherming worden verleend als de populatie niet in gevaar is én er sprake is van belangrijke schade aan landbouwgewassen. Voor één gebied in de provincie (Vijfheerenlanden) zijn helemaal geen schadegegevens opgenomen. Ook in andere gebieden is de onderbouwing van de schade onvoldoende.

Pauline de Jong, Fauna4Life:

“De schade aan landbouwgewassen is onvoldoende onderbouwd en op die manier is dus niet aangetoond dat er sprake is van (dreigende) belangrijke schade, zoals voorgeschreven door de wet. Ook als er wel schade dreigt, kan schade voorkomen worden door de inzet van preventieve middelen.”

Al duizenden zwanen gedood

Het afschot is volgens de provincie Utrecht nodig om belangrijke schade te voorkomen. In de afgelopen vier jaren zijn maar liefst 2.684 knobbelzwanen gedood. Toch loopt de getaxeerde schade verder op. De provincie moet volgens de rechter inzicht geven in het verband tussen de omvang van de schade en eerder uitgevoerd afschot. Ook is de rechter van mening dat op verschillende andere punten, het besluit van de provincie Utrecht onvoldoende is onderbouwd.

Jessica Smit, Animal Rights:

“De provincie is verantwoordelijk voor de bescherming van alle inheemse soorten in haar provincie. De provincie neemt deze bescherming niet serieus, want dit besluit rammelt aan alle kanten. Als niemand naar de rechter stapt, krijgen onschuldige dieren zonder protest de kogel.”

Gevolgen van de uitspraak

In de hele provincie Utrecht mogen voorlopig geen knobbelzwanen worden afgeschoten. Dit geldt tot zes weken, nadat er op de bezwaren van de organisaties is beslist. Naast Animal Rights en Fauna4Life, waren ook de Faunabescherming en stichting Dierenrader partij in deze procedure.

Bron: