Van trekvogels wordt vaak gezegd dat zij de veroorzakers zijn van de verspreiding van de gevreesde vogelgriep. Uit het promotieonderzoek van dierecoloog Jacintha van Dijk van de Universiteit Utrecht blijkt nu dat de trekvogels het virus waarschijnlijk niet mee brengen, maar juist hier oplopen.

Wilde eenden vogelgriep
Wilde eend | Foto: Wikimedia Commons

Voor miljoenen watervogels is Nederland een belangrijk overwinteringsgebied. Rond deze tijd van het jaar komt bij wilde eenden de griepgolf er weer aan. Jacintha van Dijk:

“Bij deze dieren zien we in Nederland twee vogelgrieppieken per jaar. Een kleine zomerpiek is gekoppeld aan de aanwas van vatbare jonge eenden. De grote najaarspiek valt samen met de aankomst van trekvogels.”

De trekkende vogels lijken vatbaarder voor de virussen die in Nederland rondwaren dan de Nederlandse eenden. Wilde eenden lijken als virusdrager weinig last te hebben. Ze vliegen dan wel minder, maar toch nog redelijk veel rond in de omgeving, waardoor de mogelijkheid wordt geschept voor verspreiding in de regio.

Bij watervogels, zoals wilde eenden, komt vogelgriep van nature in een milde vorm voor. Sommige milde varianten kunnen zich in pluimvee tot zogenaamde hoogpathogene varianten ontwikkelen. Een veel gevaarlijkere variant die ook overdraagbaar is op mensen. Over de relatie tussen vogelgriep bij pluimvee en wilde vogels bestaat nog veel onduidelijkheid. Zo komen de infectiepieken bijvoorbeeld niet overeen. Wilde eenden blijken vooral in het najaar geïnfecteerd te worden en bij pluimvee treden infecties vooral op in het voorjaar.

Bron: Eos Wetenschap ©PiepVandaag.nl