Op 22 februari was op PiepVandaag.nl te lezen over de bedroevende situatie waarin de ezeltjes op Sint Eustatius verkeren. Tientallen ezels worden door het departement van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) achter een omheining gehouden onder erbarmelijke omstandigheden, met onvoldoende water en voedsel. Dit heeft inmiddels aan meerdere dieren het leven gekost. De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld vanwege deze schandalige verwaarlozing.

Ezel - Sint Eustatius

Nederlandse overheid verantwoordelijk

Aangezien St. Eustatius een Nederlandse gemeente in het Caraïbisch gebied is en onze overheid daardoor medeverantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van de dieren aldaar, heeft Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren Kamervragen gesteld. Ze wil dat het kabinet maatregelen neemt, zodat er niet nog meer ezels creperen. Het Tweede Kamerlid heeft minister Ronald Plasterk (Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) verzocht om opheldering over de omstandigheden waarin de ezeltjes op St. Eustatius verkeren. Ook vraagt Thieme zich af of de dierenwelzijnsnormen in de verschillende Nederlandse gemeenten verschillen.

Realisatie ezelopvang

Ongeveer twintig ezels zijn tot nu toe zijn gestorven door honger en dorst en zo’n vierenzestig dieren verkeren nog in nood. De dieren zijn ingesloten op een terrein van ongeveer 1,5 ha en kunnen geen kant op. De Greenfound Foundation is een non-profit organisatie op St. Eustatius die zich bekommert om deze ezels. De organisatie zou graag de opvang en verzorging van de ezels op dit terrein en de rest van het eiland willen coördineren door een ezelopvang te realiseren, maar krijgt geen medewerking van het departement van LVV. Ezel- en ezelopvang-deskundigen van het Donkey Sanctuary Bonaire en Donkey Sanctuary UK delen hun kennis en ervaring al wel met de Greenfound Foundation.

Noodhulp dankzij DierenLot

DierenLot heeft inmiddels $5000,- uit het Noodfonds overgemaakt naar de Greenfound Foundation om acute noodhulp te verlenen, maar dit is bij lange na niet voldoende. De ezels hebben NU hulp nodig, voor het te laat is. Maatregelen door de overheid zijn hierbij onontbeerlijk. Maar ook donaties voor urgente voorzieningen zoals voer, water en medicijnen, zodat er niet meer verzwakte ezels sterven.

Wil je bijdragen aan het noodfonds voor de ezeltjes op St. Eustatius? Ga dan naar:

http://www.dier.nu/Nieuwsbericht/298/Bijdrage-uit-ons-noodfonds-5000–voor-hulp-ezels-op-St-Eustatius.html

of teken de petitie.

De situatie van de ezels op St. Eustatius

Bron: RTV Utrecht ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde