Het dierenasiel op Curaçao dreigt te gaan sluiten. Stichting Dierenbescherming Curaçao (SDBC) luidt de noodklok, wegens ernstige financiële problemen. Als die niet snel worden opgelost, moet het asiel sluiten, zo bericht de stichting aan de media middels een persbericht.

Stichting Dierenbescherming Curaçao
Foto: Stichting Dierenbescherming Curaçao

Het dierenasiel op Curaçao wordt al 70 jaar door SDBC gerund, maar de koek lijkt op:

“De bodem van de kas is in zicht gekomen en op termijn kan het asiel niet meer bekostigd worden. Het SDBC-bestuur heeft alles in het werk gesteld om dit te voorkomen, maar als gevolg van een drastische daling van de inkomsten over alle linies is het niet langer verantwoord op de oude voet door te gaan.”

Teruglopende donaties
De collecte en andere fondsenwervingsactiviteiten eind vorig jaar hebben samen een stuk minder geld opgeleverd dan voorheen en sponsoring en bijdragen van bedrijven zijn begin dit jaar lager uitgevallen dan gehoopt. De geringe overheidssubsidie, die steeds lager wordt, kan de kosten lang niet dekken.

Crowdfundingsactie gestart

Inmiddels is er een crowdfundingsactie gestart. Wil je die steunen? Klik dan hier. Doneren via de site van het asiel kan ook. Klik dan hier.

Bomvol
De situatie van honden op Curaçao is schrijnend. Het asiel van de Dierenbescherming zit bomvol met zo’n honderd honden en nog veel meer katten. Ook andere dierenbeschermingsorganisaties, zoals Rescue Paws Curaçao en Stichting DOG, zitten helemaal vol. Dag en nacht zorgen de vrijwilligers van deze en andere organisaties voor de honden, terwijl er dagelijks nieuwe honden worden binnengebracht of gevonden. Het is dweilen met de kraan open.

Het aantal zwerfhonden op Curaçao wordt geschat op maar liefst 40.000, terwijl het eiland zelf maar 160.000 inwoners heeft. De aanwezigheid van zoveel dieren leidt tot allerhande problemen, zoals risico op verspreiding van ziekten, maar ook gevaar op bijtincidenten. Het aantal honden op Curaçao blijft maar toenemen en het leed voor de dieren is groot.

Curaçao
Foto: Animals Today

Sterilisatie en educatie
Het probleem van de honden op Curaçao heeft een structurele oplossing nodig: grootschalige sterilisatieprojecten en voorlichting. Hierbij speelt de overheid van Curaçao een cruciale rol: er moet een educatieprogramma worden geïmplementeerd, waarmee de bevolking bewust wordt gemaakt van de intrinsieke waarde van dieren en de noodzaak om honden (en katten) te laten steriliseren of castreren.

Door de (zwerf)hondenpopulatie structureel terug te dringen wordt veel toekomstig dierenleed voorkomen. Dieren die zijn geholpen hebben individueel ook kans op een iets beter leven omdat ze niet hoeven te zorgen voor pups of reutjes niet langer met elkaar hoeven te vechten onder invloed van de hormonale perikelen. Het structureel terugdringen van de hondenpopulatie is een eerste waardevolle stap in het verbeteren van het welzijn van dier én mens op Curaçao.

House of Animals sterilisatieproject
House of Animals organiseert in juni, in samenwerking met onder andere Rescue Paws Curaçao, Stichting DOG, Feed Friends Foundation, Wings for Animals en Piet Hellemans Veterinair Consultant, een groots sterilisatieproject op Curaçao.

Vanuit dit project gaat een groep van tien dierenartsen uit Nederland in samenwerking met dierenartspraktijken op Curaçao, gezamenlijk van 13 tot en met 17 juni zoveel mogelijk honden steriliseren en castreren. Ze worden daarbij bijgestaan door vele lokale vrijwilligers en hulporganisaties. In een periode van vijf dagen hopen ze zo’n 400 honden te kunnen steriliseren en castreren.

Lost in Paradise: The Dogs of Curaçao
Foto: Animals Today

Documentaire
Afgelopen jaar heeft Animals Today in een documentaire in beeld gebracht hoe de zwerfdierenproblematiek zich op het eiland Curaçao openbaart, waar de pijnpunten zitten en wat een begin van een oplossing zou zijn. Deze documentaire is voor House of Animals aanleiding geweest om in actie te komen. Het idee voor het organiseren van een grootscheeps sterilisatie- en castratieproject kwam tot stand en in juni is het zo ver.

Animals Today gaat in juni ook mee naar Curaçao, om verslag te doen van de sterilisatieactie. Karen Soeters zal iedere dag op Facebook live updates plaatsen en tevens maken we een korte reportage, die later op AnimalsToday.nl zal worden gepubliciteerd.

Bekijk hier de documentaire ‘Lost in Paradise: The Dogs of Curaçao’:

https://vimeo.com/251638484

Steun ons
Het maken van reportages kost veel geld. Draag jij Animals Today en hetgeen wij doen een warm hart toe? Steun ons dan met een donatie! Namens de dieren hartelijk dank.

Bron: Knipselkrant Curaçao ©AnimalsToday Monique van Dijk Armor