In Nederland is bijna de hele populatie vuursalamanders verdwenen. De schimmel die hiervoor verantwoordelijk is, is nu ook bij onze zuiderburen gesignaleerd. Dit melden wetenschappers van de Universiteit Gent. Naast de acute bedreiging voor de vuursalamander in België, zijn mogelijk ook andere amfibiesoorten in gevaar. Wetenschappers gaan nu meer onderzoek doen naar de verantwoordelijke schimmel.

salamanderkiller
Vuursalamander | Foto: Wikimedia Commons

Ook in zachte winters actief

Vuursalamanders zijn in milde winters ook actief in tegenstelling tot andere amfibieën, waardoor de wijfjes ook in deze periode hun larven afzetten. Bij het onderzoeksteam van de Universiteit Gent werd onlangs een dood vrouwtje binnengebracht. Na onderzoek volgde het oordeel: ook België heeft nu te kampen met de agressieve schimmel die in Nederland de vuursalamanderpopulatie in 2013 terugbracht tot nauwelijks 4% van de populatie in 2010.

De hoop dat de schimmel alleen lokaal een bedreiging zou zijn voor de vuursalamanders en vervolgens in stilte zou verdwijnen, is dus helaas de grond in geboord. De vindplaats van de schimmel ligt niet geïsoleerd, maar in een groot bosgebied, dat vanuit Duitsland via België naar Frankrijk loopt. De weg lijkt dus open te liggen voor verdere verspreiding. De onderzoekers maken zich hierom grote zorgen.

Veel vragen zijn nog niet beantwoord. Wetenschappers tasten nog in het duister over de verspreiding van de schimmel. Hoe snel gaat de verspreiding? Kan de schimmel populaties van een groot deel van Noordwest-Europa bedreigen? Welke andere soorten lopen nog gevaar? Hoever is de schimmel al verspreid? Vragen genoeg dus voor verder onderzoek.

Grootscheepse inventarisatie

Aan de bevoegde overheden wordt nu gevraagd om direct voldoende middelen vrij te maken. De herpetologische werkgroep Hyla begint een grootscheepse inventarisatie van alle populaties. Als niets wordt gedaan om de schimmel te stoppen kan de gehele populatie vuursalamanders verloren gaan. Ook roept Natuurpunt iedereen op om het opgestelde hygiëneprotocol strict na te leven. Het gaat immers om een schimmel en grote voorzichtigheid is dus geboden.

Bron: Natuurbericht ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven