Rectificatie: Animals Today heeft helaas een artikel geplaatst dat gebaseerd is op een bericht van een website, die na onderzoek te boek blijkt te staan als ‘satirisch’. Het betrof het artikel over een Chinees restaurant in New York dat jarenlang hondenvlees op het menu had staan.

rectificatie
Foto: Pixabay

Lezer Natasha attendeerde ons op de faux pas. Helaas zijn er steeds meer websites die nepberichten verspreiden die aanvankelijk vrijwel niet van echt te onderscheiden zijn. Het is dan ook meermalen voorgekomen dat we meenden een serieus bericht in handen te hebben, maar gelukkig op tijd ontdekten dat het een hoax betrof. Ditmaal zijn we er echter ingestonken. Via Google blijkt inderdaad dat de betreffende website alleen maar onzin verkoopt en te boek staat als ‘satirisch’, al is dat volgens ons iets anders dan het verspreiden van onwaarheden.

Negatieve reacties
Doordat het artikel van de bron niet of nauwelijks van echt is te onderscheiden heeft het ten onrechte negatieve (stereotype) reacties opgeroepen tegen Chinezen. Hoewel er veel mis is in Aziatische landen wat dierenwelzijn betreft, zijn daar ook veel mensen die wel opkomen voor dierenrechten. Dit artikel draagt eraan bij dat het oordeel over Chinezen wordt vertroebeld door leugens. De vele welwillende Aziatische dierenvrienden zijn niet gebaat bij dit soort fake news en de negatieve reacties daarop.

Animals Today bestaat volledig uit vrijwilligers, en waar mensen werken worden helaas ook fouten gemaakt. Dankzij een oplettende lezer is de redactie nu nog alerter om herhaling te voorkomen, waarvoor onze dank.

Redactie Animals Today

©AnimalsToday.nl