Op Tiengemeten in het Haringvliet is dit jaar een recordaantal grote zilverreigers geteld. Boswachter Anton Giljam en vrijwilliger Rob Burgmans telden in oktober meer dan 120 van deze vogels. Op het eiland zijn wel zeven soorten reigers gezien in de loop der jaren, waaronder de grote zilverreiger, die zelfs bijna twee keer zo vaak voorkomt als de bekende blauwe reiger.

Tiengemeten
Foto via Wikimedia Commons

Reigers houden van waterrijke gebieden en worden in Nederland volgens boswachter Gerwin Geertse steeds meer gezien.

“Je kunt de soort vooral in waterrijke gebieden en poldergebieden aantreffen. Moerasgebieden als de Oostvaardersplassen, de Biesbosch en Tiengemeten zijn ideale natuurgebieden voor de soort om te verblijven. Het Kommoeras van de Weelde op Tiengemeten  is favoriet bij de grote zilverreiger. Meer dan de helft van de vogels verblijft er.”

Hoewel er veel grote zilverreigers aanwezig zijn op Tiengemeten, broeden de vogels er niet. Volgens Geertse broedt het overgrote deel van de broedvogels in Nederland in de Oostvaardersplassen.

“In totaal broeden er minder dan 200 paren in Nederland. Er bestaat zeker een goede kans dat de soort zich ook in de delta gaat vestigen (Biesbosch). En op termijn ook op Tiengemeten.”

September tot en met december zijn volgens Geertse de beste maanden om grote zilverreigers te bekijken.

“Vooral in de Weelde kun je de vogels aantreffen.  In  het broedseizoen mei-juni is de soort met een enkel aanwezig exemplaar een stuk zeldzamer. De vogels op Tiengemeten zijn afkomstig uit eigen land (broedkolonie Oostvaardersplassen), maar ook uit andere landen als Polen en Frankrijk. Wat dat betreft een internationaal gezelschap.”

De meest voorkomende reigersoorten zijn de kleine en grote zilverreiger en de blauwe reiger. Deze vogels zie je het meeste in september, evenals de roerdomp en de purperreiger. Tegenwoordig zijn er veel meer zilverreigers dan zo’n vijftig jaar geleden, toen de vogel in Nederland juist erg zeldzaam was. Niet alleen in ons land, ook in de rest van Europa komt de vogelsoort steeds meer voor.

Ook de kleine zilverreiger komt voor op Tiengemeten, maar een stuk minder dan zijn neef, de grote zilverreiger. De dieren verblijven in hetzelfde gebied. De kleine zilverreiger is uiteraard kleiner dan de grote zilverreiger en heef een zwarte snavel (de grote zilverreiger heeft een groot deel van het jaar een gele snavel). In de winter is de kleine zilverreiger niet te zien.

Bron: Natuurmonumenten ©PiepVandaag.nl