Het Eindhovens Dagblad kopte vorige week naar aanleiding van de 89 in beslag genomen pups, waar wij al eerder over schreven, als volgt: “Nog niets staat twee verdachte puppyhandelaren uit Hapert in de weg om door te gaan”. Klopt deze door de krant ingenomen stelling?

puppyhandelaren
Foto: Mary Anne Morgan via Compfight cc

Als puppyhandelaar dien je je aan een tal van regels te voldoen. Zo geldt, net als voor particulieren, het verbod om dieren te verwaarlozen of te mishandelen. Daarnaast mogen handelaren de pups niet te vroeg van hun moeder scheiden, dienen ze zich te houden aan de voorschriften uit het Honden- en Kattenbesluit ’99 en de entingsverplichting tegen hondsdolheid bij invoer in en verkeer tussen EU landen. Ook is identificatie en registratie van honden verplicht.

De handelaren uit Hapert waarbij 89 pups in beslag zijn genomen worden verdacht van het niet registreren van de uit het buitenland afkomstig puppies, het niet of te vroeg vaccineren en van fiscale fraude. Het is aan het Openbaar Ministerie (OM) oam te beslissen of zij de handelaren gaat vervolgen. Tot die tijd of beter gezegd tot het moment dat de rechter een uitspraak heeft gedaan kunnen deze handelaren ongestoord hun gang gaan. De kop die boven het artikel in het Eindhovens Dagblad prijkte is dus juist. Nog niets staat de handelaren in de weg, maar dat wil niet zeggen dat zij ongestraft hun gang kunnen gaan.

Naast de verschillende strafrechtbepalingen op grond waarvan het OM de puppyhandelaren kan vervolgen kunnen de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en de Landelijke Inspectiedienst Dieren (LID), belast met de handhaving van de voorschriften die er voor puppyhandelaren gelden, een last onder dwangsom opleggen aan de handelaren. Zo’n ‘last’ kan bestaan uit het ongedaan maken van een overtreding, het beëindigen van een overtreding of het voorkomen van herhaling. Voldoet de overtreder daar niet aan dan moet hij de dwangsom betalen. De last onder dwangsom moet bedrijven prikkelen om niet opnieuw de fout in te gaan.

Al eerder hebben wij een artikel geschreven over de straffen die worden opgelegd bij dierenmishandeling en -verwaarlozing. Vergeleken met de maximale straffen vielen de straffen die door de rechter worden opgelegd aan particulieren vies tegen. Helaas kan uit de systemen van het OM niet worden gegenereerd welke straffen er in het verleden zijn opgelegd aan handelaren, omdat het OM niet registreert op ‘broodfok’ en ‘malafide hondenhandel’, zo blijkt uit eerder door Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren gestelde vragen.

Indien de strafoplegging te vergelijken is met die bij particulieren is dit peanuts voor de hondenhandelaren. Zij verdienen veel geld aan de handel in pups uit Oost Europa en zullen een eventuele boete waarschijnlijk nauwelijks voelen in hun portemonnee en tot oplegging van een gevangenisstraf zal het in de meeste gevallen wel niet komen. Zwaardere straffen kunnen de malafide praktijken van de puppyhandelaren een halt toe roepen. Ook het invoeren van het houdverbod als zelfstandige straf kan illegale handelaren dwingen te stoppen met de handel en andere handelaren ervan weerhouden de regels te overtreden. Hopelijk wacht de Minister van Justititie en Veiligheid dan ook niet al te lang met de invoering daarvan.

©PiepVandaag.nl Lianne Raat