In Nederland zijn zo’n 300 probleemstallen; veehouderijen die voor de overheid vallen onder de categorie risicobedrijven. Deze veehouders overtreden stelselmatig de wet met betrekking tot dierenwelzijn, onder toeziend oog van de NVWA. Uit onderzoek van Dier&Recht blijkt dat 54 procent van de probleemboeren na een waarschuwing niets doet en op oude voet doorgaat. Om deze deze bedrijven te stoppen is de petitie Sluit de probleemstallen! opgesteld.

probleemstallen
Een extreem brandgevaarlijke stal | Foto: screenshot video 1037 Against Animal Cruelty

Het komt zelden voor dat een probleemboer een houdverbod opgelegd krijgt, ook wanneer het dierenwelzijn of andere regelgeving stelselmatig wordt geschaad en er al eerder ernstige overtredingen plaatsvonden. Inbeslagname van de dieren gebeurt sporadisch. De handhaving laat te wensen over, schrijft Dier&Recht:

“Op dit moment gaat 20 tot 25 procent van de inspectietijd van de NVWA naar slechts 1 procent van de veehouderijen. Dat levert volgens de inspecteur-generaal van de NVWA weinig tot niets op.”

probleemstallen
Sluit de probleemstallen! | Foto (illustratief): publiek domein

Volgens Dier&Recht (pdf) blijkt bij 54 procent van de her-inspecties dat eerder opgelegde maatregelen geen verbetering hadden opgeleverd. Volgens de NVWA zou er slechts een enkele keer een houdverbod opgelegd zijn. Toezichthouder NVWA zou dus ofwel strenger moeten handhaven, of verdergaande bevoegdheden moeten krijgen, zodat de toezichthouder een bedrijf meteen kan sluiten. Dier&Recht:

“Komen zaken voor de rechter, dan lijkt het belang van de veehouder vaak veel zwaarder te wegen dan de jarenlange verwaarlozing die de dieren ondergaan. Dus creperen de dieren bij boeren die structureel de wet overtreden en niet in staat zijn voor dieren te zorgen, onder toeziend ook van de NVWA die jarenlang gemiddeld twee keer per jaar op bezoek komt.”

Sluit de probleemstallen!

Om een einde te maken aan deze misstanden is de petitie Sluit de probleemstallen! opgezet. Het mag niet zo zijn dat wetgeving voor het welzijn van dieren onder het oog van de toezichthouder wordt overtreden, zonder echte consequenties voor de veehouder. En dat niet eenmalig maar stelselmatig. Dus teken de petitie Sluit de probleemstallen!

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel