De Extinction Crisis Emergency Act zou president Biden de opdracht geven om de wereldwijde uitstervingscrisis van in het wild levende dieren te bestempelen als een nationale noodsituatie.

uitstervingscrisis
Congres VS: Biden moet uitstervingscrisis tot nationale noodsituatie uitroepen | Foto: publiek domein

Extinction Crisis Emergency Act

De wetgeving werd ingediend door negen leden van het Congres onder leiding van de afgevaardigden Marie Newman en Chuy García. De Extinction Crisis Emergency Act draagt onder andere de agentschappen U.S. Fish and Wildlife Service en de National Marine Fisheries Service op om alle soorten die door wetenschappers als bedreigd zijn geïdentificeerd, te herzien en ze vervolgens te beschermen onder de wet Endangered Species Act (ESA), die als doel heeft bedreigde soorten en de ecosystemen waarvan zij afhankelijk zijn te beschermen en herstellen. Daarnaast wordt met de Extinction Crisis Emergency Act opdracht gegeven aan federale agentschappen om prioriteit te geven aan het herstel van populaties van wilde dieren en de bescherming van hun kritieke leefgebieden. Klimaatveranderingsaspecten moeten volledig geïntegreerd worden in de instandhouding van natuurlijke habitats en bedreigde soorten moeten hersteld worden.

Alarmbel

Wetenschappers waarschuwen dat in de komende decennia een miljoen dier- en plantensoorten met uitsterven worden bedreigd, tenzij er dringend actie wordt ondernomen. In de VS wordt een derde van de soorten bedreigd met uitsterven. Een aantal voorbeelden van soorten die sinds 2000 zijn uitgestorven, zijn de inheemse rotsgrasvlinder in Florida, een inheemse kleine meerval in Tennessee en een inheemse zangvogel in Maui. Wereldwijd zijn er duizenden soorten waarvoor instandhoudingsmaatregelen nodig zijn.

Bedreiging voor de mensheid

Stephanie Kurose, een senior beleidsspecialist bij het Center for Biological Diversity, zegt dat “het uiteenvallen van de natuurlijke wereld om ons heen een bedreiging is voor het overleven van de mensheid, en het wordt tijd dat we dit behandelen als de noodsituatie die het is”. Het indienen van dit wetsvoorstel vertegenwoordigt een gedurfde, toekomstgerichte actie die nu nodig is om de uitstervingscrisis aan te pakken.

Nieuwe wildreservaten en mariene gebieden

Het nieuwe wetsvoorstel vereist ook de oprichting van nieuwe nationale wildreservaten en beschermde mariene gebieden om de achteruitgang van de biodiversiteit tegen te gaan. Dit zou ook bijdragen aan de doelstelling van president Biden om 30 procent van het land en de wateren te beschermen tegen 2030.

Actie noodzakelijk

Kurose benoemt dat de president veel middelen tot zijn beschikking heeft om de uitstervingscrisis een halt toe te roepen, maar hij moet deze dan wel gebruiken. Gezonde ecosystemen en wilde dierenpopulaties leveren essentiële diensten zoals waterzuivering, bestuiving en ziektebestrijding. Deze moeten beschermd worden en Kurose zegt daarom blij te zijn dat de afgevaardigden dit wetsvoorstel hebben ingediend om deze bescherming mogelijk te maken.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Annick Nieuwkoop