Een nieuwe petitie van Wakker Dier pleit voor halvering van de veestapel. Minder dieren betekent minder dierenleed, minder veevoer en minder mest. Waarmee in één klap samenhangende problemen aangaande dierenleed, milieu en klimaat fors worden gereduceerd.

Petitie Wakker Dier voor halvering veestapel
Varkenstransport naar slachthuis | Foto: House of Animals

De politiek kent heilige huisjes, zoals de achterban. Dus heb je boeren in je achterban, dan veer je mee met hun wensen. Ook als die haaks staan op dierenwelzijn, milieu- en klimaatbeleid. Anne Hilhorst van Wakker Dier:

“Al jaren houdt de regering de vee-industrie een hand boven het hoofd. Het is genoeg geweest.”

Op dit moment leven in Nederland 99,8 miljoen kippen, 11,5 miljoen varkens en 3,8 miljoen runderen. Er worden 1000 dieren per minuut geslacht. Buitenproportionele aantallen voor zo’n klein land, aldus Wakker Dier. Circa 70 procent van het vlees, de melk en de eieren is bestemd voor de export.

Petitie Wakker Dier voor halvering veestapel
Circa 70 procent van het vlees, de melk en de eieren is bestemd voor de export | Foto: publiek domein

Niets meer dan machines

In de veehouderij draait alles al decennia om zo goedkoop en efficiënt mogelijk produceren. Dat gaat ten koste van dierenwelzijn en natuur. Hilhorst:

“In de Nederlandse vee-industrie zijn de meeste dieren niets meer dan machines die gigantische hoeveelheden geïmporteerd graan en soja omzetten naar vlees, melk of eieren. En mest. Zoveel mest dat de Nederlandse natuur eronder gebukt gaat.”

De eenzijdige focus op lage kosten dwingt boeren tot schaalvergroting. Hierdoor neemt het aantal boeren al jaren af, terwijl de veestapel onverminderd hoog blijft. Wakker Dier pleit voor een tegengestelde beweging: minder dieren en meer boeren. Met minder dieren per bedrijf komt er meer tijd voor zorg en letterlijk meer ruimte voor de dieren.

Petitie Wakker Dier voor halvering veestapel
Meer ruimte voor de dieren | Foto: ©AnimalsToday/Angelique Lagarde

Petitie halvering veestapel

Inmiddels begint de overheid in te zien dat de situatie onhoudbaar is. Maar de lobby is sterk en de grote vee-industrie is een heilig huisje dat niet omver mag. Voorgestelde maatregelen zoals een vleestaks of een lichte krimp roepen in de politiek veel weerstand op. Met de petitie wil Wakker Dier het tegengeluid van de burger laten horen:

“De Nederlandse veehouderij barst uit zijn voegen. Met als gevolg een hoge stikstofuitstoot, gezondheidsrisico’s en dierenleed. Roep deze crisis een halt toe en teken nu de petitie voor een kleinere veestapel.”

Bron: