In een historische uitspraak van de rechtbank hebben de beruchte ‘cocaïnenijlpaarden’ de status van rechtspersoon in Amerika gekregen. De uitspraak draagt bij aan een rechtszaak die loopt in Colombia om de dieren te redden van de dood.

Pablo Escobar’s cocaïne-nijlpaarden in VS beschouwd als rechtspersoon
Pablo Escobar’s cocaïne-nijlpaarden in VS beschouwd als rechtspersoon | Foto: screenshot video CBS Mornings/YouTube

Toen de Colombiaanse drugscrimineel Pablo Escobar in 1993 door de politie werd doodgeschoten, werden al zijn bezittingen in beslag genomen. De meeste gesmokkelde wilde dieren uit zijn privédierentuin werden overgeplaatst naar dierentuinen. Maar de autoriteiten dachten dat de vier mannelijke en vrouwelijke nijlpaarden geen probleem voor de omgeving zouden vormen. Daarnaast bleken de dieren moeilijk te vangen en te vervoeren. Zo konden de nijlpaarden rond blijven grazen in het gebied. Bijna dertig jaar later leven er zo’n 120 nijlpaarden. Oorspronkelijk kwamen de dieren alleen voor in Afrika.

Rechtszaak namens nijlpaarden

Doordat de nijlpaarden de omgeving onder druk zetten, botst dat met zowel de lokale bevolking als het ecosysteem en inheemse soorten. Al jaren heerst een discussie of de dieren afgemaakt moeten worden, of niet. Een deel van de bevolking vindt de dieren geen probleem, want de nijlpaarden vormen een bezienswaardigheid en dat trekt toeristen. Afgelopen juli spande de Colombiaanse procureur Luis Domingo Gomez Maldonado een rechtszaak aan namens de nijlpaarden, om te voorkomen dat de dieren afgemaakt zouden worden. In Colombia hebben dieren namelijk het recht om rechtszaken aan te spannen om zo hun belangen te beschermen.
.

.
Procureur Maldonado stelde voor om de dieren te steriliseren in plaats van ze af te maken. De Colombiaanse autoriteiten lijken daarmee akkoord te zijn gegaan. Ze zijn nu begonnen met het steriliseren van een kleine groep nijlpaarden met de stof GonaCon. Het is echter onbekend of dit middel veilig en effectief is. Maldonado pleit daarom voor een anticonceptie die veiliger is, namelijk PZP (porcine zona pellucida). Dit middel is bewezen effectief en wordt in veel dierentuinen gebruikt. Het is daarnaast aangeraden door Animal Balance, een internationale organisatie die zich richt op de sterilisatie van dieren.
.

Mijlpaal in de strijd

Om de Colombiaanse rechtszaak te ondersteunen, diende de Amerikaanse dierenrechtenorganisatie Animal Legal Defense Fund onlangs een juridische aanvraag in om ervoor te zorgen dat twee experts, die gespecialiseerd zijn in niet-chirurgische sterilisatie, naar de nijlpaarden zouden kijken. De getuigenis van Animal Balance’s experts dr. Elizabeth Berkeley en dr. Richard Berlinski zal er hopelijk voor zorgen dat de autoriteiten overgaan op PZP, mede om te voorkomen dat er toch dieren worden afgemaakt. Stephen Wells, de directeur van het Animal Legal Defense Fund:

“Dieren hebben het recht gevrijwaard te zijn van wreedheid en uitbuiting. Het bevel om de nijlpaarden te machtigen om hun wettelijke recht op informatie in de VS uit te oefenen, is een mijlpaal in de bredere strijd voor afdwingbare rechten voor dieren.”

Belanghebbende rechtspersoon

Volgens de organisatie betekent de toewijzing van het verzoek dat voor het eerst in de geschiedenis ‘de nijlpaarden als rechtspersonen met betrekking tot dat statuut’ worden erkend. In de Amerikaanse wet staat vastgelegd dat iedereen die een ‘belanghebbend persoon’ is, het recht heeft om aan een federale rechtbank om toestemming te vragen, om verklaringen in de VS af te leggen ter ondersteuning van hun buitenlandse zaak:

“Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft gezegd dat partijen in de buitenlandse zaak ‘ongetwijfeld’ kwalificeren als ‘belanghebbenden’ onder dit statuut. Het Animal Legal Defense Fund redeneerde dat aangezien de nijlpaarden eisers zijn in het Colombiaanse proces, zij kwalificeren als ‘belanghebbenden’ op grond van dit statuut.”

Experts denken dat deze historische uitspraak een juridisch precedent zal vormen voor de wettelijke rechten van andere dieren. Zo kreeg de olifant Happy uit een New Yorkse dierentuin in mei ook de status van rechtspersoon.
.

.
Bronnen:

‘Geef ecosystemen als de Noordzee rechtspersoonlijkheid’

©AnimalsToday.nl Sophie Jongma