De internationale beweging Rights of Nature bepleit dat ecosystemen een betere onderhandelingspositie in ons politieke systeem krijgen, bijvoorbeeld door het toekennen van rechtspersoonlijkheid. De Ambassade van de Noordzee presenteert daarom op 16 november in Zaandam met ‘Zwemmen in het Antropoceen’ haar onderzoek naar de vertegenwoordiging van de Noordzee en dienst bewoners.

Ecosystemen moeten een betere onderhandelingspositie in ons politieke systeem krijgen door het toekennen van rechtspersoonlijkheid
Ecosystemen moeten een betere onderhandelingspositie in ons politieke systeem krijgen, bijvoorbeeld door het toekennen van rechtspersoonlijkheid | Foto: publiek domein

Nederland mist niet alleen een grondwettelijk recht op een schoon en gezond milieu, maar kent ook geen rechten toe aan de natuur. De gevolgen van deze veronachtzaming zijn bekend: in Nederland is de populatie van planten- en diersoorten schrikbarend afgenomen en ook wereldwijd sterven soorten massaal uit terwijl de aarde opwarmt en de zeespiegel stijgt. Vanwege deze ontwrichting leven we volgens geologen niet langer in het Holoceen, maar in het Antropoceen: een tijdperk, waarin de mens zelf een geologische kracht is geworden.

“De klimaatcrisis vraagt om andere vormen van waarnemen, vertegenwoordiging, taal, wetgeving en actie die passen bij de nieuwe ecologische realiteit. Hoe kunnen we meer inclusief samenleven met de Noordzee? Hoe zien onze instituten eruit?”

Mensen en niet-mensen

Samen met kunstenaars, juristen, beleidsmakers en wetenschappers onderzoekt de Ambassade van de Noordzee hoe mensen en niet-mensen volwaardig kunnen samenleven:

“De Ambassade van de Noordzee heeft een route tot 2030 uitgestippeld, waarin eerst wordt geleerd te luisteren naar de zee, dan te leren spreken met en vervolgens te onderhandelen namens de zee en de bewoners van de zee.”

Bewoners van de zee | Foto: publiek domein

Zwemmen in het Antropoceen

Zaterdag 16 november om 15 uur start Zwemmen in het Antropoceen met presentaties en voordrachten, onder meer van de Amsterdamse stadsdichter Gershwin Bonevacia, schrijver en filosoof Eva Meijer en andere boeiende, bekende Nederlanders. Er is een bezoek aan de begeleidende tentoonstelling over het onderzoek, waarin de geuren, kleuren en geluiden van de zee centraal staan. De Openbare Noordzeeloketten worden bemand door personeel van de Ambassade, juristen, schrijvers, biologen en andere specialisten.

De tentoonstelling is te bezoeken van donderdag 14 november t/m zondag 17 november, tussen 12 uur en middernacht.

Bron:


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.