Sinds 12 oktober is de meest bekende wilde orka, Granny, niet meer gezien. Het Center for Whale Research (CWR), dat de populatie orka’s voor de Amerikaans-Canadese westkust nauwlettend volgt, vreest dat de oude matriarch overleden is.

Granny
Orka Granny in 2011 bij San Juan Island, Washington (VS) | Foto: Leigh Calvez/Wikipedia

Het Center for Whale Research plaatste dit verdrietige bericht over de verdwijning van Granny op Facebook:

“We wisten dat deze dag zou komen, en elk jaar dat ze terugkeerde met de rest van haar familie (J-pod) bracht ons dichter bij dit onvermijdelijke moment. Het valt ons zwaar afscheid te moeten nemen van weer een Southern Resident, eentje die iedereen kende en misschien wel de meest geliefde van allemaal, de oudste orka tot nu toe: J2, ook wel Granny genoemd.”

Oudste orka
De exacte leeftijd van Granny is onbekend, maar dat ze een zeer hoge leeftijd heeft bereikt, is een feit. Ken Balcomb, oprichter van het CWR:

“Ze is een van de weinige orka’s in deze familie van wie we de exacte leeftijd niet weten, omdat ze lang voor aanvang van ons onderzoek geboren is. In 1987 schatten we haar leeftijd op minimaal 45 jaar en vermoedelijk zelfs zo’n 76 jaar.

Mijn eerste ontmoeting met J2 was op 16 april 1976 in de Admiralty inham, in de Puget Sound. We hebben haar de afgelopen veertig jaar duizenden keren gezien, en de laatste jaren had ze de leiding over de familie (J-pod, red.). Ik zag haar voor het laatst op 12 oktober 2016, toen ze ver voor de anderen vooruit in noordelijke richting in de Haro Strait zwom. Misschien hebben andere toegewijde walvisspotters haar sindsdien nog gezien, maar sinds het eind van het jaar is ze officieel vermist. We betreuren het zeer te moeten overwegen dat ze overleden is.”

De orkapopulatie Southern Residents bestaat met het vermoedelijke overlijden van Granny uit zo’n 78 dieren, met slechts 24 dieren in de familie van Granny, J-pod, en een zwervende orka, L87. Kort geleden, op 20 december, werd orka J34 dood aangetroffen. Dit was een mannetje van zo’n 18 jaar oud.

Voedselgebrek, geluidshinder en olie
De orka’s in dit grensgebied tussen de VS en Canada hebben het zwaar te verduren. Door rivieren in in de Verenigde Staten in te dammen, trekken er veel minder zalmen naar zee. Hierdoor hebben de walvissen moeite voldoende voedsel te vinden. Natuurbeschermers en biologen pleiten er daarom voor de dammen (deels) te openen, en zo de orka’s van de hongerdood te redden. Daarnaast zal door de uitbreiding van een oliepijplijn aan de Canadese westkust het scheepvaartverkeer van olietankers op de Salish Sea fors toenemen. Naast geluidsoverlast is de kans op lekkage van olie groot.

Bron ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde