Sinds 1995 heeft het IOC een derde peiler geplaatst naast de oorspronkelijke ‘sport’ en ‘cultuur’, namelijk ‘duurzaamheid’. Als gevolg daarvan zijn de Olympische Spelen in Londen de milieuvriendelijkste Spelen tot nu toe. Toch is Sue Riddlestone, directeur van BioRegional, niet tevreden.

Olympische Spelen London 2012

“We hadden gehoopt dat Londen 2012 de lat voor duurzaamheid hoger had gelegd voor toekomstige Spelen.”

Zowel BioRegional als het Wereld Natuur Fonds (WWF) hebben Londen bijgestaan tijdens de bid om het binnenhalen van de Spelen. Londen 2012 zou zich richten op duurzaam voedsel, duurzaam transport en het beschermen van de leefgebieden van dieren. De belangrijkste focus zou echter komen te liggen op het elimineren van afval en het voorkomen van koolstof uitstoot. Op beide speerpunten heeft Londen 2012 steken laten vallen.

Een van de doelstellingen was 20% van de benodigde energie uit duurzame bronnen te gebruiken. Omdat de windturbine die moest helpen deze doelstelling te behalen nooit is gebouwd, is nu slechts een krappe 9% van de energie duurzaam. Ook de doelstelling om minder water te verbruiken en enkel duurzame materialen te gebruiken zijn niet gehaald.

Tevens is een protestgroep opgericht, genaamd Greenwash Gold 2012, met als doel een aantal grote sponsoren te laten schrappen. Met name de drie grootste, British Petroleum, Rio Tinto en Dow Chemical, staan erom bekend milieuonvriendelijk te zijn.

Desondanks zijn er ook zeer positieve punten te benoemen. Met name tijdens de ontwikkeling van de Olympische arena’s is rekening gehouden met het terugdringen van de uitstoot van koolstof. Het Velodrome heeft zelfs een energie efficiëntie wat 31% boven reguliere constructie voorwaarden ligt. Daarnaast is er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande bouw of tijdelijke bouw van sportarena’s.

De Spelen gaan dus wel de goede kant op met betrekking tot duurzaamheid. Iedere volgende stad die van plan is de Spelen te organiseren, zal minimaal aan de Londense eisen moeten voldoen. Uiteraard gaat de voorkeur uit naar het verhogen van de lat voor een volgende bid.

Bron ©PiepVandaag.nl Franca Krijnsen