Tijdens het Kamerdebat over de Nota Dierenwelzijn zijn door veel partijen en door staatssecretaris Dijksma van Landbouw meer goede voornemens op het gebied van dierenwelzijn geformuleerd dan ooit te voren. De Partij voor de Dieren heeft een groot aantal voorstellen ingediend om de uitgesproken intenties concreet te maken op een wijze die het welzijn van dieren in de bio-industrie en de huisdierenhandel in Nederland aanmerkelijk verbeteren.

Kippen
Foto: Wakker Dier

Tijdens het indienen van 18 moties om het welzijn van dieren te verbeteren, toonden Marianne Thieme en Esther Ouwehand de deelnemers aan het debat foto’s van ernstige misstanden in de bio-industrie, zoals het fokken van dieren met erfelijke afwijkingen, het mutileren van dieren om economische redenen en het onthouden van schoon drinkwater aan varkens en kippen of open water aan vleeseenden. 

In contrast met de andere partijen zette de VVD in op een harde lijn ter voorkoming van de verbetering van dierenwelzijn. VVD woordvoerder Lodders zei zelfs zich niet te herkennen in de uitspraken van voormalig VVD fractieleider Rutte, die in 2009 zei:

“Ik heb altijd grote moeite gehad met de bio-industrie, met dat stapelen van varkens op een mensonwaardige manier. Dierenwelzijn staat voor ons zeer hoog op de verlanglijst. Het is zeer belangrijk. U kunt daar altijd bij ons voor terecht.”

Persbericht Partij voor de Dieren