In Noorwegen staan wetenschappers op het punt een experiment uit te voeren met dwergvinvissen, ondanks groot verzet binnen de wetenschappelijke gemeenschap. De geplande werkzaamheden vormen namelijk een groot risico voor de gezondheid van de dieren. Verschillende groeperingen proberen het onderzoek te stoppen.

dwergvinvissen
Noors onderzoek dreigt dwergvinvissen schade toe te brengen | Foto: Daniel Ross via Pexels

Het gaat om geluidstesten waarbij jonge dwergvinvissen zes uur lang worden vastgeklemd, door de migrerende dieren met netten in een omheining te lokken. Wanneer ze eenmaal gevangen zijn, zal via elektrodes op hun huid worden vastgelegd hoe hun hersenen reageren op verschillende geluidsfrequenties. Vervolgens zullen zij gechipt worden en in de zee worden losgelaten.

Goede bedoelingen

De bedoeling van dit onderzoek is het meten van de tolerantie van de dwergvinvissen voor omgevingsgeluid, om beter te begrijpen hoe zij worden beïnvloed door lawaai afkomstig van de marine en de olie-industrie. De Noorse Voedselveiligheid Autoriteit NFSA heeft dit plan goedgekeurd en beweert dat het de dieren uitsluitend ten goede zal komen. Het gaat immers om kennis over hoe menselijke activiteit het leven in het wild kan verstoren. Bovendien claimt de NFSA dat het experiment slechts matig ingrijpend is, aangezien de dieren geen langdurige schade zou worden berokkend, of hevig lijden toegebracht.

Ernstige gezondheidsrisico’s

Hier is echter allesbehalve consensus over. Vijftig wetenschappers, dierenartsen en goede doelen hebben zelfs een document ondertekend dat de plannen veroordeelt. Hierin staat dat de onderneming de walvissen dusdanig veel letsel en stress kan bezorgen, dat zij zelfs zouden overlijden. Wanneer ze opgesloten zitten en nauwelijks kunnen bewegen, zouden zij namelijk mogelijkerwijs in paniek raken en zichzelf verwonden in een poging om los te komen. Dit zou tevens een gevaarlijke situatie kunnen opleveren voor de aanwezige wetenschappers, aangezien de reactie van de dwergvinvissen onvoorspelbaar is. Hier wordt tegen ingebracht dat men de dieren zou kunnen verdoven, maar experts vinden dit te riskant. Er is namelijk weinig bekend over de effecten van verdoving op de walvissen. Daarnaast zouden zij al tijdens de gevangenneming zelf kunnen sterven als gevolg van hevige acute stress.

Afgezien van deze ernstige gezondheidsrisico’s is het ook onwaarschijnlijk dat het onderzoek überhaupt nuttige informatie zal verschaffen. De omstandigheden zijn immers onnatuurlijk, en eerder is in principe al vastgelegd dat walvissen last hebben van het lawaai. Er is dan ook een petitie opgesteld om deze onderneming een halt toe te roepen, welke al 59.000 keer is ondertekend. Het is te hopen dat men tot inkeer zal komen en de dwergvinvissen worden gered.

Bron:

© AnimalsToday.nl Sacha Hoff