Groene coalitie presenteert basisbescherming voor dieren, planten en landschappen

Gisteren presenteerden vijftig Nederlandse natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties, waaronder Natuurmonumenten, de Vogelbescherming en het IFAW, hun gezamenlijke visie op natuurbescherming in Nederland. De voorstellen voor de nieuwe Wet Natuurbescherming hebben tot doel het realiseren van een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden en landschappen, maar bevat eveneens een algemene zorgplicht als basisbescherming voor alle in het wild levende dieren en planten.

Koeien - natuurwet
Koeien | Foto: ednl / Foter.com / CC BY-NC-SA

Wetsvoorstel
De gezamenlijke visie omvat voorstellen voor een nieuwe Wet Natuurbescherming. Het huidige voorstel uit 2012 van toenmalig demissionaire staatssecretaris Bleker, is door de Tweede Kamer controversieel verklaard. Via een nota van wijziging zal het wetsvoorstel worden aangepast en binnenkort door staatssecretaris Dijksma bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Zorgplicht
Eén van de grote verschillen met de zorgplicht, zoals beschreven in de Natuurbeschermingswet van 1998, is dat die zorg in de nieuwe wet afdwingbaar wordt, zegt Rikkert Reijnen van het IFAW (International Fund for Animal Welfare).

“De zorgplicht vervult een fundamentele rol in het natuurbeschermingsrecht. Het is de basisbescherming voor alle planten, dieren en beschermde gebieden. De nieuwe wet maakt het mogelijk om met een algemene maatregel van bestuur activiteiten aan te wijzen die in strijd zijn met die zorgplicht. Zo kan er ook strafrechtelijk tegen worden opgetreden.”

Intrinsieke waarde
De vijftig groene organisaties willen daarnaast dat de intrinsieke waarde van natuur in de wet wordt opgenomen.

“Dit betekent simpelweg erkenning van de zelfstandige waarde van natuur, los van de gebruikswaarde van natuur voor mensen”, zegt Reijnen namens het IFAW. “Voor alle wilde dieren, planten en hun leefomgeving moet een basisbescherming en zorgplicht gaan gelden, zodat onder meer natuurvandalisme als het dumpen van afval kan worden aangepakt.”

Internet
Volgens de opstellers van de visie moet er een verbod komen op de internethandel in ernstig bedreigd wildlife, zoals olifanten, tijgers of neushoorns. Er moeten aanvullende maatregelen komen, zodat Nederland kan voldoen aan internationale verplichtingen en regels kan stellen aan de handel en het bezit van inheemse en uitheemse soorten. Rikkert Reijnen:

“Dit is hard nodig. De laatste 5 tot 10 jaar is de internethandel in wilde dieren explosief gegroeid, dat blijkt ook uit ons onderzoek dat we in samenwerking met INTERPOL hebben gedaan. Met een verbod op alle internethandel in wildlife wordt monitoring, opsporing en handhaving voor de instanties een stuk eenvoudiger.”

Organisaties
De organisaties die zich achter deze visie scharen, zijn Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, IFAW Nederland, Waddenvereniging, Dierencoalitie (22 organisaties), Natuur en Milieufederaties, Vlinderstichting, KNNV, Soortenbescherming Nederland, Stichting De Noordzee, Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming, Wereld Natuur Fonds, De12Landschappen, Landschapsbeheer Nederland, IVN, Milieudefensie, EIS, FLORON, Ravon, Zoogdierenvereniging, VOFF, IUCN NL, De Faunabescherming, Duinbehoud, Stichting Goois Natuurreservaat, Vereniging Platform Lichthinder, Natuur & Milieu en Samenwerkingsverband Nationale Parken.

De organisaties vertegenwoordigen een achterban van 4 miljoen leden en donateurs, en 100.000 zeer actieve vrijwilligers.

Persbericht IFAW