Bijzonder bericht uit Italië. Reddingswerkers die bezig waren puin te ruimen na de vreselijke aardbeving 5 dagen geleden, is het gelukt een vossenjong levend onder de brokstukken vandaan te halen.

Aardbeving Italië

Het dier zat sinds die bewuste aardbeving op 29 mei vast onder het puin van een ingestorte hooischuur. Vrijwilligers hoorden het jong huilen in Finale Emilia in de provincie Modena en gingen direct over tot actie. Goed te zien dat deze helden naast hun hulp te bieden aan de getroffenen van deze ramp ook oog hebben voor dierenleed.

Volgens de berichten gaat het met het vosje naar omstandigheden goed.

Bron ©PiepVandaag.nl