Wetenschappers hebben in Guinee, West-Afrika, een tot nu toe onbekende vleermuissoort ontdekt. Het gaat om een zeer opvallende vleermuis met een fel oranje vacht en zwarte vleugels, die ontdekt werd tijdens veldonderzoek in het Nimba-gebergte. Het dier benadrukt het belang van het gebergte in Afrika als centrum van vleermuisdiversiteit.

nieuw ontdekte oranje vleermuissoort in Guinee
De nieuw ontdekte oranje vleermuissoort | Foto: screenshot video GeoBeats Science/YouTube

In 2018 waren wetenschappers, onder leiding van het American Museum of Natural History en Bat Conservation International, bezig met een veldonderzoek in het noordelijke deel van het Nimba-gebergte in Guinee, West-Afrika. Het Nimba-gebergte bestaat uit een aaneenschakeling van bergtoppen, de Afrikaanse ‘hemeleilanden’, die minimaal 1.600 meter boven het zeeniveau uitsteken. Op de lagere berghellingen bevinden zich bossen en bergweiden die overlopen in een rijke inheemse flora. Deze bergen zijn de thuisbasis van een uitzonderlijke biodiversiteit, inclusief vleermuizen. Er zijn meer dan 50 vleermuissoorten ontdekt in deze gebergten.

Vleermuizen spelen een erg belangrijk rol in West-Afrika doordat ze zaden verspreiden, planten bestuiven en insecten eten. Bijgeloof en verlies van leefgebied zorgt er echter voor dat ze bedreigd worden in hun voortbestaan. Het onderzoek is onderdeel van een grotere studie tracht bij te dragen aan de overleving van de vleermuizen in het Nimba-gebergte.

Veldonderzoek in grotten en mijnen

Het veldonderzoek vond met name plaats in natuurlijke grotten en op instorting staande mijntunnels. De mijntunnels waren gebouwd in 1970 en 1980 en werden sindsdien gekoloniseerd door vleermuizen. In samenwerking met de lokale mijnbouwbedrijf, Société des Mines de Fer de Guinée (SMFG), werd onderzocht waar en wanneer vleermuizen in deze grotten en tunnels vertoefden. Ze waren daarbij specifiek op zoek naar de vleermuis van Lamotte (Hipposideros lamottei) die alleen in dit Afrikaanse gebergte voorkomt en door de International Union for Conservation of Nature (IUCN) staat vermeld als ernstig bedreigd.
.

Oranje vleermuis

De wetenschappers stuitten op een vleermuis met een knaloranje vacht en zwarte vleugels. Deze behoorde duidelijk tot het geslacht Myotis, subgenus Chrysopteron, welke wordt gekenmerkt door roodachtig tot geelachtig bont en, in sommige gevallen, visueel opvallende dichromatische vleugelpigmentatie. Het dier kwam alleen niet overeen met beschrijvingen van vleermuizen die in dit gebied leefden. Diezelfde avond namen ze contact op met een vleermuisexpert van het American Museum of Natural History die beaamde dat het om een bijzondere vleermuis ging.

Vervolgens werd alle informatie gedocumenteerd en begon men aan het lange proces van verzamelen en analyseren van data om aan te kunnen tonen dat het inderdaad om een nieuwe vleermuissoort ging. Ze verzamelden informatie over de morfologie – vorm (kwalitatieve informatie), de morfometrie – zoals de precieze lichaamsgrootte, vorm en het gewicht (kwantitatieve data), het gebruik van de echolocatie en ze bekeken en vergeleken genetische data. Uit een genetische analyse bleek dat de vleermuis voor minstens vijf procent verschilt van zijn naaste verwanten. Veel is nog onbekend over deze vleermuis. Normaal gesproken zou een oranje kleur bijvoorbeeld kunnen zorgen voor camouflage, maar deze vleermuis leeft in de grotten en tunnels waardoor dit dus niet van toepassing lijkt te zijn.
.

Myotis nimbaensis

De bijzondere oranje vleermuis kreeg de naam Myotis nimbaensis, wat ‘van Nimba’ betekend en refereert naar de bergketen waar het zoogdier is gevonden. Omdat de soort alleen gevonden is in dit gebied en de mijntunnels op instorten staan, zal de vleermuis waarschijnlijk ook op de lijst van ernstige bedreigde diersoorten terechtkomen. Er is op dit moment een samenwerking tussen SMFG en Bat Conversational International om nieuwe tunnels speciaal voor vleermuizen te bouwen.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Aurora van de Loo