Merel
Foto: WikiMedia Commons

De Nederlandse natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties zijn het fundamenteel oneens met staatssecretaris Henk Bleker over zijn wetsvoorstel natuur. De staatssecretaris staat niet open voor hun fundamentele kritiek. Economische principes krijgen voorrang boven het beschermen van natuur. Dat vinden de organisaties de wereld op z’n kop. Een Wet Natuur moet de natuur beschermen, niet beschadigen zoals met het voorstel van staatssecretaris Bleker dreigt. Reden genoeg om de wet terug te sturen naar de tekentafel. 

Een natuurwet moet doen waarvoor die bedoeld is, namelijk in het overbevolkte Nederland zorgen dat de natuur ruimhartig en robuust wordt beschermd. In de nieuwe natuurwet van staatssecretaris Bleker is natuurbehoud een vervelende maatschappelijke verplichting in plaats van een bevlogen verantwoordelijkheid. De nieuwe wet voldoet niet aan de internationale afspraak dat de achteruitgang van biodiversiteit tot staan moet worden gebracht. Net als de Raad van State vorige week concludeerde bij de crisis- en herstelwet is er met het wetsvoorstel van Bleker een reëel risico dat er onomkeerbare schade wordt toegebracht aan de Nederlandse natuur.

De nieuwe Wet Natuur is bedoeld om drie goede natuurwetten (Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet en Boswet) samen te voegen. Dit streven naar een eenvoudige en duidelijke wet hebben natuurorganisaties altijd gesteund. Met de ontwerp Wet Natuur gaat Bleker echter een geheel andere richting uit, namelijk het systematisch uitkleden van het beschermingsniveau tot het Europese minimum.

Duizenden negatieve reacties van Nederlandse burgers op het concept wetsvoorstel. Afwijzing van de wet door nagenoeg alle Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties. Wetenschappers en hoogleraren die geen enkele visie en onderbouwing in het nieuwe wetsvoorstel kunnen ontdekken. Volgens de Nederlandse natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties, die donderdag bij een overleg in Den Haag met staatssecretaris Bleker zijn, is dat meer dan voldoende reden om de wet terug te sturen naar de tekentafel.

Natuurmonumenten
Vogelbescherming Nederland
De12Landschappen
De Natuur en Milieufederaties
Avalon
Natuur&Milieu
Nederlandse Vereniging van Dierentuinen NVD
Europese Vereniging van Dierentuinen EAZA
Zoogdiervereniging
Vereniging Kust&Zee (EUCC)
KNNV
CML
Diergaarde Blijdorp
Stichting Trésor
Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED) University of Amsterdam
Stichting De Noordzee
Waddenvereniging
Landschapsbeheer Nederland
Carmabi
Both ENDS
Greenpeace
Milieudefensie
Coalitie DierenWelzijnsorganisaties Nederland CDON (23 organisaties)
De Vlinderstichting
EIS Floron
Goois Natuurreservaat
RAVON
Soortenbescherming Nederland
Stichting Duinbehoud

Bron: Natuurmonumenten