Berichtte PiepVandaag.nl vanochtend al over de Dierenbescherming, die in een brief aan de partijen verantwoordelijk voor het Ganzenakkoord, aan heeft gegeven er geen heil in te zien. Inmiddels kunnen wij melden dat het akkoord voorlopig is afgeblazen.

Ganzen

De Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) heeft namelijk naar aanleiding van de ontstane maatschappelijke commotie omtrent het Ganzenakkoord besloten meer onderzoek te willen doen en tevens te willen kijken naar eventuele alternatieven. Het LTO is wel nog steeds van mening dat de populatie ganzen in Nederland moet worden teruggebracht.

De ondertekening van het Ganzenakkoord zou betekenen dat er de komende jaren meer dan een half miljoen ganzen worden gedood. Het merendeel zou daarbij vergast worden, een zeer omstreden methode.

De andere partijen die het akkoord hebben ondertekend, hebben inmiddels gereageerd op de brief van de Dierenbescherming en aangegeven in te willen gaan op hun voorstel.

Ook de Partij voor de Dieren (PvdD) is fel tegenstander van het akkoord en riep staatssecretaris Sharon Dijksma al eerder op tot ingrijpen.

Bron: Trouw.nl ©PiepVandaag.nl