Hoewel de naam ‘Nacht van de vleermuis’ enkelvoud is, duurt hij drie nachten: 25, 26 en 27 augustus. Zodra de schemering heeft ingezet fladderen ze bijna overal rond, zonder dat ze opvallen. Daarom worden er overal in het land excursies georganiseerd, om de vleermuis beter te leren kennen.

Vleermuistuintelling 2022
Gewone grootoorvleermuis | Foto: Erik Korsten via Zoogdiervereniging

De regel is dat het laatste volledige weekend van augustus ‘Bat Night‘ is, zowel in Nederland als daarbuiten. Internationaal is het de 27ste keer dat de Nacht van de vleermuis plaatsvindt, op initiatief van Eurobats. In Nederland wordt het evenement gecoördineerd en gefaciliteerd door Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN), onderdeel van de Zoogdiervereniging.

Vleermuizen vliegen overal | Foto: Odile Noort-Schmidt via Zoogdiervereniging

Her en der in het land worden in het weekend van 25, 26 en 27 augustus 2023 gratis excursies georganiseerd door vleermuisdeskundigen en -liefhebbers. Dit gebeurt in samenwerking met de Vereniging voor Veldbiologie (KNNV), de Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie (IVN), Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, lokale natuurverenigingen en zoogdierwerkgroepen. Ook wordt gevraagd zelf excursies te organiseren en die door te geven op de website van de Nacht van de Vleermuis 2023.

Tijdens excursies zal onder meer geluisterd worden met een vleermuisdetector, of bat detector, die de voor onze oren onhoorbare, ultrasone sonar van vleermuizen omzet naar herkenbare geluiden. Iedere soort heeft zijn eigen frequentiegebied van pulsen en klikjes. De reflectie daarvan tegen insecten vangt de vleermuis weer op met hun grote oren. Zo kunnen ze in het donker uiterst nauwkeurig berekenen waar een smakelijke mug vliegt en die feilloos onderscheppen.

Vleermuizen kijken kun je dus ook met je oren en dat maakt het extra spannend, zo in de late schemering aan de rand van de nacht. En daarmee doen we een beetje alsof we zelf vleermuizen zijn: we herkennen onze ‘buit’ dankzij geluid.
.

.
Bronnen:

Vleermuizen zijn de deathmetal-zangers van de dierenwereld

Vale vleermuis zoemt naar vijand als boze wesp

©AnimalsToday.nl BVR