Dierenonderzoeksorganisatie 1037 Against Animal Cruelty deed onderzoek naar de vangst, vervoer, controle, opslag en verkoop van kreeften en krabben. Wat zij ontdekten tart elke verbeelding. Van vechtende en dode kreeften bij de groothandels, levend op ijs of midden in de zon uitgestalde krabben tot medewerkers die blijven volhouden dat de dieren geen voedsel nodig hebben. Met (verborgen) camera’s legden ze het allemaal vast.
kreeften en kraben
Schokkende beelden van wekenlange lijdensweg kreeften en krabben | Foto: Rob Oo/flickr

Enkele maanden besteedde 1037 Against Animal Cruelty aan hun onderzoek. Informatie werd verzameld, rapporten werden gelezen, het RIVM werd opgebeld en de Vissenbescherming werd veelvuldig geraadpleegd en op de hoogte gehouden. Het team van 1037 bezocht groothandels en markten in diverse steden, toog naar Schiphol, naar de Rotterdamse haven en naar Urk.

Geen voedsel
Keer op keer kreeg men bij de groothandels te horen dat de kreeften geen eten krijgen en dat ook totaal niet nodig hebben. Vanaf het moment dat de kreeften gevangen worden tot ze (vaak levend) gekookt worden, krijgen ze geen voedsel meer. Gedurende de terugkeer van het vissersschip naar de haven, vervoer naar de veiling, opslag bij de veiling, vervoer naar de groothandels en verkoopduur bij de groothandels en restaurants krijgen de kreeften geen voedsel. Voor Canadese kreeften, zo’n 1 miljoen dieren per jaar, komt daar nog vervoer per vliegtuig of boot (12 dagen) bij. De totale periode van uithongering kan zo oplopen van enkele weken tot zelfs maanden.

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

 

Controle minimaal
Naast ernstige zaken als het onthouden van voedsel, het verpakken tijdens vervoer (dagenlang op elkaar gepropt in dozen of rechtop op hun staart in smalle compartimenten), het vastbinden van de scharen, houden in overvolle homaria in het licht en zonder schuilplaatsen of het uitstallen op ijs of midden in de zon, kwam het team van 1037 tot de schokkende ontdekking dat de controle op ziekteverwekkende bacteriën te wensen overlaat. Controle door de NVWA op Schiphol bleek minimaal en zich alleen te richten op het bekijken of de kreeften nog in leven zijn en of ze er goed uitzien. Omdat de kreeften als versproduct worden gezien en niet als levende dieren, hoeven ze niet in quarantaine.

Uit een uitgebreid gesprek met een deskundige van het RIVM kwam naar voren dat de Nederlandse wateren weliswaar elke maand bemonsterd worden, maar dat dit geen garantie is dat de ingevoerde kreeften geen bacteriën bij zich dragen, zoals de Vibrio-bacterie die cholera veroorzaakt.

Wreed en misdadig
Ton Dekker, voorzitter van de Vissenbescherming, is blij met het onderzoek van 1037:

“1037 heeft het hele proces van de vangst, opslag, vervoer, controle, het houden en verkopen van kreeften en krabben in kaart gebracht. Zij hebben beeldmateriaal gemaakt dat duidelijk laat zien hoe wreed en misdadig deze dieren worden behandeld. Bedrijven die hierbij betrokken zijn zoals groothandels en horeca moeten stoppen met deze handel. Van de politiek verwachten wij dat zij maatregelen neemt en deze dieren nu eindelijk gaat beschermen.”

Klik hier voor een verslag met beeldmateriaal van 1037 Against Animal Cruelty.

Persbericht Vissenbescherming