In het zuiden van Chili is meer dan 5.600 ton zalm in kwekerijen gestorven door verstikking. Dit dreigt een gevaar te vormen voor de mariene biodiversiteit. Deskundigen benadrukken dat het gebruik van toegevoegde voedingsstoffen aan het zeewater voor een dermate algenbloei heeft gezorgd, dat de vissen wegens zuurstoftekort zijn gestorven. Marineflora en -fauna zitten in ademnood.

zalm
Milieuramp en massale sterfte van zalm in Chili | Foto: Pixabay

Eutrofiëring

In verschillende regio´s in het uiterste zuiden van Chili zijn grote netten in zee geïnstalleerd door vele zalmkwekerijen. Onder andere vlakbij beschermde natuurgebieden die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Zalmen en andere marinefauna en -flora zijn het slachtoffer van deze activiteiten.

Doordat de vissen speciaal voedingsrijk voer krijgen, komen deze nutriënten ofwel direct of indirect door afbraak van organisch materiaal in het zeewater terecht. Deze eutrofiëring, een overmaat aan voedingsstoffen, zorgt voor een extreme algenbloei die zeer schadelijk is voor het ecosysteem. Algen onttrekken zuurstof aan het water, waardoor marineflora en -fauna een zuurstoftekort krijgen en door verstikking sterven.

Resten terug in zee

Tot op heden is er naar schatting 95 procent dode zalm uit het water gevist, maar het vervuilde water waarin zij dreven, het bloed en de resten van de vissen zijn terug in zee gedumpt. De nog levende zalmen zijn overgebracht naar kwekerijen in schoon zeewater. Gevreesd wordt dat de zogenaamde ´bruine vloed´, de extreme algenbloei, naar de zeebodem zal zakken en daar de hele zone zal aantasten.

Greenpeace:

“Opnieuw vervuilen de zalmkwekerijen onze zeeën. Nu ze met een nieuwe ramp worden geconfronteerd, dumpen ze het afval in zee. Ingewanden, bloed en vergaande resten zalm.”

Ontkenning

De Chileense autoriteiten en de aquacultuur- en agrarische sector stellen dat de zalmkwekerijen slachtoffer zijn van extreme droogte en klimaatverandering. De wetenschappelijke gemeenschap betuigt echter de klaarblijkelijke samenhang tussen de bevonden negatieve effecten op het ecosysteem en de omvang van zalmsterfte in en rondom deze kwekerijen.

Bronnen

©AnimalsToday.nl Jennie Cools