Uit een recentelijk gepubliceerde literatuurstudie blijkt dat veel meer dieren lachen dan over het algemeen werd aangenomen. Volgens de studie van de Universiteit van California is van minstens 65 diersoorten vastgesteld dat ze lachgeluiden maken, inclusief de mens. Op de lijst staan veel primaten, maar ook meer verrassende diersoorten zoals bijvoorbeeld de das, kangoeroe, orka en bepaalde vogelsoorten.

humor
Ook dieren hebben gevoel voor humor | Foto: Tambako The Jaguar/flickr

Wanneer dieren lachen, doen ze dit veelal om aan te geven dat ze willen spelen. Door de vaak subtiele lachgeluiden maken ze elkaar duidelijk dat er geen agressieve intenties in het spel zijn. Zo geven de dieren aan dat ze bijvoorbeeld niet echt zullen bijten, maar alleen doen alsof. Dit soort speelgevechten hebben een belangrijke sociale functie, waaronder binding tussen individuen en leren vechten in een veilige omgeving.

De studie trekt de ‘conventionele wijsheid’ dat dieren in stilte spelen, dus sterk in twijfel. Met name voor zoogdieren lijkt dit heel normaal te zijn. Wel zijn de geluiden niet altijd duidelijk hoorbaar of herkenbaar voor mensen, zoals bijvoorbeeld in het geval van de piepende Rocky Mountains-wapiti. Dit bemoeilijkt het onderzoek naar lachgeluiden.

Complexere humor

Lachgeluiden maken tijdens speelgevechten is niet de enige vorm van lachen die dieren kennen. Van bepaalde intelligente diersoorten is al langer algemeen bekend dat ze een reeks aan complexere emoties kennen, waaronder verbazing en amusement.

“Ik zou humor, zoals wij dat kennen, definiëren als het ervaren van plotselinge, onwaarschijnlijke verbanden in het brein,” zegt psycholoog Jaak Panksepp.

“Dat is waar een grap om draait. Je verwacht het niet, en dan ineens … bang! Het komt voort uit het vermogen om heel vreemde, vaak onlogische dingen samen te voegen, waardoor positieve emoties worden losgemaakt.”

Het zou Panksepp dan ook niet verbazen als bij sommige dieren positieve emoties kunnen worden opgewekt bij het zien van slapstickgebeurtenissen die ze opzienbarend of verrassend vinden.

Meer onderzoek

De onderzoekers vermoeden dat er nog veel meer diersoorten lachgeluiden maken dan op deze lijst staan, maar er is nog onvoldoende onderzoek naar verricht. Ze hopen met deze studie andere wetenschappers te inspireren meer onderzoek te doen naar het fenomeen van lachen bij dieren. Op deze manier zullen we ook meer te weten komen over de oorsprong van lachen bij mensen.

Bronnen:

© AnimalsToday.nl Meia van der Zee