Al jaren zijn wetenschappers verdeeld over de vraag of de toename van methaan in de atmosfeer voor de Industriële Revolutie tot 5.000 jaar geleden door de mens is veroorzaakt, of dat dit komt door natuurlijke processen.

Rook schoorsteen
Foto: marfis75 via photopin cc

Onderzoekers van de Oregon State University zijn er eindelijk dan toch uit: de toename wordt zowel veroorzaakt door de mens als door natuurlijke processen. Beiden hebben dus schuld, aldus het artikel in het blad Science.

Een deel van de toename van methaan is te verklaren door meer landbouwactiviteit, maar er is meer aan de hand. Voorstanders van deze hypothese hebben dus niet helemaal het gelijk aan hun kant.

Tegenstanders van deze hypothese menen dat de mens niet bij machte is om voldoende methaan te produceren om de natuurlijke uitstoot te kunnen beïnvloeden.

Volgens het nieuwste onderzoek zijn beide modellen niet toereikend om de stijging van het methaangehalte te verklaren. Bij een combinatie van factoren lijkt dit wel te kunnen. Ongeveer 5.000 jaar geleden begon het methaan toe te nemen in de atmosfeer. Rond 1750 bevatte de lucht 17% meer methaan. Uit eerder onderzoek bleek al dat het Romeinse Rijk ook haar steentje bijdroeg aan de toename van methaan in de lucht.

Bron ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven