De dierenartsen van Caring Vets en de Dierenrechten Alliantie waarschuwen dat in de achterkamertjes van LNV wordt gelobbyd om het bij de poten vangen van kippen na 10 juni te gedogen. De voorzieningenrechter besliste onlangs in een kort geding dat deze vangmethode conform de Europese Transportverordening verboden is en dat de NVWA erop moet handhaven. Maar in de praktijk wordt er vrijwel niet tegen opgetreden. Het vangen van kippen bij de poten veroorzaakt ernstig letsel, stress en is een vreselijke, maar veelvoorkomende vorm van dierenmishandeling.

Kippenvangen bij de poten
Kippenvangen bij de poten veroorzaakt erg veel stress en vaak ernstig letsel | Foto: Dierenrechten Alliantie

De Dierenrechten Alliantie schreef een brandbrief (pdf) omdat ‘de kippenindustrie middels een stevige lobby tracht voor elkaar te krijgen dat het vangen van kippen aan een poot na 10 juni gedoogd wordt en dat minister Schouten de regelgeving hierop aanpast’:

“De Dierenrechten Alliantie vindt het beschamend dat oud VVD-politicus Gert-Jan Oplaat en Jan Verhoijsenm, voorzitter van de vakgroep Vleeskuikens LTO/NOP, de man die ernstige dierenmishandeling vergelijkt met een handstandje, hierover op het hoogste niveau in overleg zitten met het ministerie van LNV, met als enig doel deze ernstige dierenmishandeling in stand te houden.”

Brandbrief

De organisatie stuurde een brandbrief naar demissionair minister Schouten en naar de Vaste commissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De dierenartsen van Caring Vets sluiten zich hierbij aan in een steunbetuiging:

“Bij deze willen wij als vereniging van dierenartsen onze steun uitspreken voor de Brandbrief van de Dierenrechten Alliantie betreffende het ernstige dierenleed veroorzaakt door de huidige manier van vangen van pluimvee. Niet alleen heeft de rechter uitgesproken dat deze vangmethode wettelijk niet toegelaten is, deze methode veroorzaakt groot lijden, zoals ook de NVWA in haar rapporten vermeldt. Wij willen u dringend vragen om de uitspraak van de rechter te volgen en de NVWA te verzoeken te handhaven op elke overtreding hieromtrent. Naar ons idee veroorzaakt zelfs 2% “vangletsel” onnodig veel dierenleed.”

Caring Vets en de Dierenrechten Alliantie pleiten ervoor om de Zweedse vangmethode verplicht te stellen. Daarbij worden kippen rechtopstaand, per twee, met de borst ondersteund gevangen. Dit voorkomt letsel en benauwdheid en zorgt voor veel minder angst en stress bij de dieren. De organisaties willen hierover, in navolging van de kippensector, in overleg met het ministerie van LNV.

vangstmethode
Bij de Zweedse vangstmethode worden kippen met respect behandeld | Foto: ©Eyes on Animals

De Transportverordening is bedoeld om onnodig lijden tegen te gaan bij dieren die gebruikt worden voor consumptie. Zo mag je een konijn niet aan de oren optillen, een koe niet aan de staart trekken en varkens niet aan hun oren. En volgens dezelfde verordening horen kippen niet aan hun poten opgetild te worden, omdat dit pijn doet, angst en stress geeft en ernstig letsel kan veroorzaken, zoals gebroken poten en erger.
.

NVWA moet optreden tegen vangen van kippen bij poten

.
NVWA bevestigt leed vangen bij de poten

De NVWA publiceerde een onderzoeksrapport (pdf) over vangletsel bij pluimvee en constateert veel overschrijdingen van de handhavingsnorm voor vangletsel bij pluimvee. De toezichthouder stelt dat uit dierwelzijnsoogpunt vangletsel onwenselijk is, maar er wordt niet of nauwelijks op gehandhaafd:

“De meest gebruikte en meest dieronvriendelijke methode is het aan de poot vangen van kippen.”

Behalve letsel als botten breken tijdens het optillen aan de poten en in de transportkratten proppen raken ook regelmatig vleugels en nekken bekneld, waardoor de getroffen dieren tijdens het hele transport zo vastzitten. Sommige kippen komen tijdens het vangen op hun rug in een krat terecht en zijn zelf niet in staat op te staan. Zij zullen in veel gevallen door verstikking doodgaan. Pluimvee heeft namelijk geen middenrif; de organen uit de buik drukken op de luchtzakken/longen waardoor de dieren hevig lijden en langzaam stikken.
.

Vangploegen breken poten van uitgelegde leghennen

.
Lobby op Europees niveau

Omdat de kippensector tevens lobbyt om op Europees niveau de Transportverordening aan te passen, zodat deze dierenmishandeling officieel toegestaan wordt, hebben Nederlandse Europarlementariërs eveneens een brandbrief ontvangen en heeft de Dierenrechten Alliantie buitenlandse collega-dierenorganisaties opgeroepen om hun vertegenwoordigers ook een brandbrief te sturen.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl