Eerder deze week pleitte House of Animals voor een levenslang houdverbod van dieren voor Bert’s Animal Verhuur. Donderdag debatteerde de Tweede Kamer over verhoging van de strafmaat bij dierenmishandeling en het is vrijwel zeker dat het houdverbod als zelfstandige maatregel er eindelijk gaat komen.

Levenslang houdverbod als maatregel lijkt feit
Alleen al deze verwaarloosde ezel bij Bert’s Animal Verhuur roept om een levenslang houdverbod | Foto: NVWA

Dierenwelzijnsorganisaties pleiten al jaren voor het zelfstandig opgelegde houdverbod voor mensen die dieren mishandelen en/of verwaarlozen. Tot nu toe bestaat het levenslange houdverbod niet en het wordt alleen tijdelijk opgelegd in combinatie met andere maatregelen. Echter: iemand die dieren aantoonbaar mishandelt en dat met opzet doet zonder enige vorm van compassie, die zou van een rechter te horen moeten krijgen dat hij of zij nooit meer dieren mag houden.

Daar lijkt een meerderheid in de Tweede Kamer voorstander van te zijn. Er zou voortaan zelfs 5 jaar cel opgelegd kunnen worden bij bewezen opzet of herhaling en zeker zo belangrijk: een bedrijf kan gesloten worden. Nu is de maximumstraf 3 jaar en bedrijven mogen eigenlijk altijd doorgaan, omdat er door de toezichthouder vooral beterschap wordt geëist.
.

House of Animals wil houdverbod voor Bert’s Animal Verhuur (video)

Levenslang houdverbod kan misstanden direct stoppen

Karen Soeters van House of Animals is zeer tevreden met de uitkomst van het debat:

“Er zijn teveel misstanden op het vlak van dierenleed die maar voortduren en voortduren, waar met het zelfstandig opgelegde houdverbod direct een einde aan gemaakt kan worden. Dat het zo lang duurde eer deze maatregel werd ingevoerd is jammer, maar nu kunnen we ermee aan de slag om zo veel mogelijk zaken aan het licht te brengen en houdverboden af te dwingen. Dit is een goede week voor dieren!”

House of Animals Investigations doet veel onderzoek naar misstanden rond dierenmishandeling en verwaarlozing en komt keer op keer tot de conclusie dat de straffen onvoldoende zijn om de daders van echt te stoppen:

“Soms kunnen mensen eindeloos doorgaan met het mishandelen en verwaarlozen van dieren, terwijl er alleen ingezet wordt op verbetering van de situatie. Maar er zijn gevallen, zoals bij Bert’s Animal Verhuur, waar dat niet werkt. Dan moet je na 25 jaar eindelijk keihard ingrijpen. De dieren gaan voor, niet de inkomsten van iemand die geld verdient aan dierenleed.”

Ook het sluiten van een bedrijf zou voortaan mogelijk worden, waardoor het veel makkelijker is om een fysieke malafide dierenhandel aan te pakken, aldus House of Animals. Komende week stemt de Tweede Kamer over de nieuwe strafmaat bij dierenmishandeling. Verwacht wordt dat een meerderheid in de Kamer akkoord gaat.

Bron:

Zwaardere straffen voor daders in nieuwe richtlijn strafvordering voor dierenmishandeling

©AnimalsToday.nl BVR