Vogelliefhebbers moesten er vele jaren op wachten, maar onlangs dook een steenarend op in de omgeving van Eibergen en Zevenaar. De steenarend is in Nederland een zeer zeldzame roofvogel.

steenarend
Steenarend (Aquila chrysaetos) | Foto: publiek domein

Fanatieke vogelaars hebben hun waarnemingen van de steenarend allemaal ingevoerd op de website waarneming.nl. Uit deze waarnemingen valt af te leiden dat de vogel het eerst werd gespot in de Gelderse plaats Eibergen, waarna hij verder vloog naar Zevenaar. Met telescopen probeerde zo’n 300 vogelaars een glimp van de roofvogel op te vangen.

steenarend
Foto: publiek domein

Volgens de Vogelbescherming zijn steenarenden slechts een aantal keren in Nederland waargenomen, gemiddeld eens in de vier jaar en dan met name in de wintermaanden. Hij behoort tot de algemeen voorkomende arendsoorten in Europa: groot, bruin en hoog cirkelend op zoek naar een prooi.

steenarend
Foto: publiek domein

Ecoloog Pieter Baalbergen, verbonden aan vogelaarsorganisatie Dutch Birding, denkt dat het wel 20 jaar geleden is dat de steenarend voor het laatst is gezien door vogelaars in Nederland. Hij laat aan Omroep Gelderland weten:

“Wel eens dat er een keer eentje overvloog, maar dit keer heeft zo’n 300 man de steenarend kunnen aanschouwen. Echt geweldig!”

steenarend
Chocoladebruin met een mooie witte ondertekening | Foto: Yves Hoebeke/Wikimedia

De steenarend is groot en sierlijk. Hij jaagt vooral op vogels en knaagdieren. In Nederland eet deze roofvogel konijnen en hazen. Volgens Baalbergen gaat het bij de recente waarneming om een jonge vogel die op zoek is naar zijn eigen leefgebied.

“Chocoladebruin met een mooie witte ondertekening. Echt een parel van een vogel om te mogen zien.”

Van nature komen de steenarenden niet in Nederland voor. Ze zijn normaliter te vinden in Spanje, Scandinavië en de Alpen en leven in grote (half)open gebieden. Een nest maakt de steenarend in een hoge boom of in een rotswand. De kans dat steenarenden gaan broeden in Nederland is daardoor heel klein. De in Gelderland gespotte vogel is, volgens waarneming.nl, voor het laatst gezien op 1 maart. De kans is dan ook groot dat de vogel is doorgevlogen naar een leefgebied waar hij wel thuishoort.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Lianne Raat