De particuliere vereniging die politiehonden opleidt blijkt de dieren tijdens de training nog steeds ernstig te mishandelen. Het programma Zembla sprak met klokkenluiders binnen de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV), die geen onderdeel is van de Nederlandse politie, maar wel politiehonden opleidt, zoals de KNPV-website aangeeft.

Mishandeling politiehonden in opleiding moet stoppen
De particuliere KNPV die politiehonden opleidt blijkt de dieren tijdens de training nog steeds ernstig te mishandelen | Foto: publiek domein

Een jaar geleden kwamen soortgelijke beelden naar buiten in het SBS6-programma Undercover in Nederland. Te zien was onder meer hoe de honden werden geschopt en geslagen en er werd gebruikgemaakt van forse stroomstoten om hun gedrag te ‘corrigeren’.  Ook toen werd al duidelijk dat er geen sprake was van een incident.
.

Aanhoudingen na uitzending over mishandeling honden bij KNPV

.
Karen Soeters, hoofdredacteur van AnimalsToday en oprichter van House of Animals, deed hierop aangifte wegens dierenmishandeling. De daders werden gestraft, maar het feit dat niemand ingreep terwijl deze ernstige mishandelingen plaatsvonden laat zien dat de omstanders deze manier van ‘trainen’ normaal vinden. De berichten die nu via Zembla naar buiten zijn gekomen bevestigen opnieuw dat de geleiders c.q. trainers op geen enkele wijze respect tonen voor de intrinsieke waarde van deze honden.
.

Karen’s blog: Aangifte van mishandelen honden door leden KNPV (video)

Zwaar geweld

Zelfs wanneer de honden zich goed op hun geleider c.q. trainer richten wordt er zwaar geweld toegepast. Gezien de aangelijnde situatie kunnen de honden geen kant op en hebben geen enkele mogelijkheid om te kunnen ontsnappen aan deze ernstige vormen van dierenmishandeling.
.


.
Deze honden worden steeds lastiger te hanteren, wat de kans vergroot dat zij gevaarlijk gedrag gaan vertonen en dat is maatschappelijk onaanvaardbaar. Ze worden binnen een extreem agressieve context geleerd om te bijten (lees: vals gemaakt) en dat levert volgens de klokkenluiders ‘verknipte’ dieren op, er worden ‘monsters gecreëerd’, wat het risico op onbedoelde bijtincidenten onacceptabel maakt.
.

Mishandeling politiehonden in opleiding

Onderstaande wetsartikelen zijn door de KNPV overtreden:

Artikel 2.1 Wet dieren

 1. Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen.
6. Een ieder verleent een hulpbehoevend dier de nodige zorg (dit is nagelaten door de aanwezigen die de mishandelingen zagen gebeuren maar niet ingrepen om de dieren te helpen).
2. Tot de in het eerste lid verboden gedragingen worden in ieder geval gerekend:
a. een dier arbeid doen verrichten die kennelijk zijn krachten te boven gaat of waartoe het uit hoofde van  zijn toestand ongeschikt is;

…aangevuld met Artikel 1.3 Besluit houders van dieren, specifiek het genoemde onder b, c en g en artikel Artikel 2.2 Wet dieren:

 8 Het is houders van dieren verboden aan deze dieren de nodige verzorging te onthouden.

mishandeling politiehonden in opleiding vindt nog steeds plaats
Hond wordt keihard geschopt en vernederd | Foto: screenshot Undercover in Nederland SBS6

Karen Soeters van House of Animals richt zich tot demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid:

“Ondanks eerdere alarmerende berichtgeving blijft de schandalige mishandeling van politiehonden in opleiding bij een particuliere organisatie plaatsvinden. Er heeft geen enkele verandering plaatsgevonden. Een goed moment om ons te realiseren dat het gebruik van dieren door de politie hoe dan ook niet meer van deze tijd is. Het gebruik en de inzet van dieren bij de politie zou verboden moeten worden, zowel van honden als paarden.”

Tweede Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren vindt ook dat de inzet van dieren niet meer past in de huidige tijd, zo meldt RTL Nieuws:

“Dat is iets van de negentiende en twintigste eeuw. (…) Als honden worden ingezet om een arrestant te pakken, worden zij als wapen beschouwd. Dat leidt tot zeer gevaarlijke situaties. Zo’n dier zit boordevol adrenaline en is niet meer tembaar. De hond is dan geen gericht wapen meer, maar een nietsontziend wapen. In veel gevallen stopt een hond niet met bijten of laat-ie niet meer los.”

Ook vindt Wassenberg de inzet van politiepaarden uit den boze:

“Paarden zijn van nature vluchtdieren, maar worden ingezet tijdens rellen om de massa af te schrikken of uit elkaar te drijven. Het is voor een paard extreem onnatuurlijk om in zo’n situatie gebracht te worden. Als zo’n dier op hol slaat weet je niet wat-ie doet.”

Wassenberg wil dat er gezocht gaat worden naar alternatieven voor de inzet van dieren bij de politie.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl